Národní plán doučování

Operační program Jan Amos Komenský

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání:

- Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji

- Cesta k rozvoji

IROP - Modernizace strojních pracovišť pro výuku kovoobrábění

Kroužek pro žáky:

Číslo žádosti: 011MO00002, název akce: Základy objektového programování, jazyk Delphi; dotační titul: Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2021.

Číslo žádosti: 011MO00001, název akce: Počítačová grafika, počítačově podporované konstruování, 3D parametrické modelování a základy 3D tisku; dotační titul: Motivace pro technické vzdělávání mládeže Plzeňského kraje v roce 2021.

Rekonstrukce SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara

Příklady starších projektů

Modernizace výuky a automatizace, reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03175 (podpora ROP jihozápad, fyzická  realizace ukončena 2015)

  • Cílem projektu je zvýšení odborných znalostí a dovedností žáků se zaměřením na strojírenství a mechatroniku v oblasti automatizace výroby.

Modernizace výuky programování CNC strojů, č. projektu CZ.1.14/2.4.00/19.02587 (podpora ROP jihozápad, fyzická  realizace ukončena 2015)

  • Pořízení produkčních a výukových CNC strojů a 3D souřadnicového měřicího CNC stroje.

Projekty Operačního programu Vzdělávání pro konkurensceschopnost

  • CZ.1.07/1.1.00/56.0626 Zvyšování jazykových a čtenářských kompetencí
  • CZ.1.07/1.1.30/01.0029 Modernizace výuky, technologie, odborné praxe a měření ve strojírenství
  • CZ.1.07/1.1.30/01.0038 Automatizace výrobních procesů ve strojírenství a řemeslech
  • CZ.1.07/1.3.47/01.0021 Zvyšování odborných kompetencí pedagogických pracovníků 
  • CZ.1.07/3.2.02/03.0017 Vzdělávací kurzy v oboru technologie výroby plastů a plastových dílů
  • CZ.1.07/1.1.30/02.0054 Rozšíření školních vzdělávacích kurzů svařování o svařování plastů
  • CZ.1.07/1.5.00/34.0645 Učení pro život