Výbor sdružení složený z volených zástupců tříd pracuje ve složení:
Jaroslava Weberová předsedkyně
Jaroslava Denková pokladní
Radka Rancová členka
Dagmara Toncarová členka
Kamil Kosnar člen
Richard Bayer člen
Bára Svobodová členka