Webové stránky Sdružení rodičů SPŠS a SOŠ prof. Švejcara

https://sdruzeni-rodicu-klatovska-109-plzenz-s-0.webnode.cz/

Výbor sdružení složený z volených zástupců tříd pracuje ve složení:
Eliška Jedličková předsedkyně, pokladní
Martina Sýkorová členka
Libor Kurfirst člen
Lenka Bradáčová členka
Václav Egenvald člen
David Brušák člen