Výbor sdružení složený z volených zástupců tříd pracuje ve složení:
Eliška Jedličková předsedkyně, pokladní
Simona Murtingerová členka
Hana Jirásková členka
Lenka Bradáčová členka
Václav Egenvald člen
David Brušák člen