Webové stránky Sdružení rodičů SPŠS a SOŠ prof. Švejcara:

https://sdruzeni-rodicu-klatovska-109-plzenz-s-0.webnode.cz/

Dotazy můžete posílat na adresy:

Sdruzenirodicuklatovska@centrum.cz

egenvald@seznam.cz (předseda sdružení)

vokulenka@seznam.cz (pokladní, problematika příspěvků a jejich čerpání)

Výbor sdružení složený z volených zástupců tříd pracuje ve složení:
Václav Egenvald předseda
Lenka Bradáčová pokladník
Martina Sýkorová členka
Libor Kurfirst člen
David Brušák člen