Termíny pro školní rok 2023/24

19. 10. 2023 – testování nanečisto - tzv. MOCK testy

9. 12. 2023 – testování CAMBRIDGE EXAMS B1 Preliminary for Schools – na počítači

9. 12. 2023 – testování CAMBRIDGE EXAMS B2 First for Schools - na počítači

Od roku 2021 pořádáme na naší škole SPŠ strojnické a SOŠ profesora Švejcara ve spolupráci s JŠ Eufrat celosvětově uznávané zkoušky ověřující znalosti angličtiny na mezinárodní úrovni. Zkoušky ověřují znalosti jazyka v úrovních B1, B2 a C1, jak je definuje Společný evropský referenční rámec pro jazyky (SERR). Naši žáci si mohou před samotnou zkouškou zkusit zadarmo náročnost testů v testování nanečisto.

Pro úspěšné absolventy Cambridgeských zkoušek to znamená, že složená zkouška od úrovně B1 nahrazuje profilovou část maturitní zkoušky, žáci absolvují povinně pouze společnou část maturit z anglického jazyka, didaktický test. Neúčastní se tedy školních písemných prací ani ústní maturitní zkoušky z anglického jazyka.

Získání jazykových certifikátů s celoživotní platností usnadňuje přístup ke studiu na vybraných vysokých školách v České republice. Tyto certifikáty jsou rovněž vyžadovány pro studium na vzdělávacích institucích v zahraničí. V dnešní době jsou i vítaným bonusem pro získání zajímavého zaměstnání.

2021

B1 - 11

B2 - 19

C1 - 6

C2 -0

2022

B1- 31

B2 - 30

C1 - 8

C2 - 1

 


Škola je přípravným centrem pro složení CAE (Cambridge English Qualifications). Certifikát je v souborech ke stažení.