Stanovení nabídky předmětů profilové části maturitní zkoušky

Kritéria hodnocení profilové části - v souborech ke stažení (na stránce dole) budou postupně doplněna.

Ředitelka školy stanovila nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky takto:

Strojírenství

Profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • stavba a provoz strojů – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • strojírenská technologie – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška z odborných předmětů (jednodenní), nebo maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.
 • žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětů matematika, informační a komunikační technologie.

Mechatronika

Profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • měření a diagnostika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • mechatronika – ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška z odborných předmětů (jednodenní), nebo maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí.
 • žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětů matematika, informační a komunikační technologie.

Mechanik seřizovač

Profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (odborné předměty podle učebního plánu),
 • písemná zkouška (odborné předměty podle učebního plánu),
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu technologie.
 • žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětů matematika, informační a komunikační technologie.

Mechanik strojů a zařízení

Profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (odborné předměty podle učebního plánu),
 • písemná zkouška (odborné předměty podle učebního plánu),
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu technologie.
 • žák může konat nepovinnou zkoušku z předmětů matematika, informační a komunikační technologie.

Veřejnosprávní činnost

Profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí:
  • termín zadání maturitní práce: do listopadu,
  • předměty maturitní práce: odborné předměty podle učebního plánu,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu právo,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu veřejná správa a správní právo,
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, ekonomika, nejvýše 2 zkoušky.

Sociální činnost

Profilová část maturitní zkoušky:

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (jednodenní, odborné předměty podle učebního plánu) - 420 minut,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu sociální činnost – součástí předměty: Právo, Sociální činnost, Pečovatelství, OVČ, Sociální politika, Zdravotní nauka,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu psychologie – součástí předměty: Psychologie, Pedagogika,
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, ekonomika, nejvýše 2 zkoušky.

Informační služby

Profilová část maturitní zkoušky

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (jednodenní, odborné předměty podle učebního plánu) - 420 minut,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu informační procesy,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu informační systémy a služby,
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, ekonomika, dějiny umění nejvýše 2 zkoušky.

Pedagogické lyceum, zaměření tělesná výchova

Profilová část maturitní zkoušky

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • praktická zkouška (vícedenní, odborné předměty podle učebního plánu),
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu tělesná výchova,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu pedagogika (zahrnuje též učivo z předmětu psychologie),
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky.

Pedagogické lyceum, zaměření humanitní studia

Profilová část maturitní zkoušky

 • český jazyk a literatura – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • anglický jazyk, pokud si jej žák zvolil ve společné části – písemná práce a ústní zkouška před zkušební maturitní komisí,
 • maturitní práce a její obhajoba před zkušební komisí:
  • termín zadání maturitní práce: do listopadu,
  • předmět maturitní práce: humanistika (volí téma z jedné ze složek předmětu, tzn. dějiny umění, mediální výchova, moderní dějiny),
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu humanistika,
 • ústní zkouška před zkušební maturitní komisí z předmětu pedagogika (zahrnuje též učivo z předmětu psychologie),
 • nepovinná ústní zkouška: žák může volit z předmětů matematika, dějepis, občanská nauka, nejvýše 2 zkoušky.

 

V Plzni dne 12. 9. 2023                                                                    

Ing. Jarmila Konopová, 

ředitelka školy