Sociální činnost je obor, který se dotýká každého z nás, i když si to vždycky neuvědomujeme. V životě se dostáváme do různých situací, ve kterých potřebujeme pomoc a podporu. A právě tuto pomoc a podporu budeš umět poskytnout.  

Uplatníš se nejen v oblasti poskytování přímé péče různým skupinám klientů, ale také v poradenské činnosti či v oblasti managementu sociálních služeb. Získáš znalosti z práva, psychologie či ekonomiky, které ve svém dalším životě jistě využiješ. Neztratíš se ani při přípravě a realizaci volnočasových aktivit, které si v průběhu studia, stejně jako péči o klienta různého věku a znevýhodnění, prakticky vyzkoušíš. 

Po skončení studia budeš moct jít rovnou do praxe nebo dále pokračovat ve studiu na VOŠ nebo VŠ. Uplatnit se můžeš i mimo sociální práci, například v oblasti psychologie, terapeutických činnostech a dalších příbuzných oborech.