Od září 2022 otevíráme nový obor zakončený maturitní zkouškou vhodný pro dívky i pro chlapce. Vzdělávací program oboru Ekonomika a podnikání  63- 41 -M/01 se skládá z převážně ekonomických předmětů aplikovaných do prostředí strojírenského podniku.

Hlásíte se do oboru, se kterým má škola výborné zkušenosti z minula a o jehož absolventy je mezi firmami velký zájem. Získáte znalosti v organizaci a řízení firmy. Dokážete pracovat s výpočetní technikou, tedy s programy pro účetnictví, zásobování, mzdy a skladování. Seznámíte se s právními normami, zákonitostmi marketingu a managementu. Podrobně budete studovat finanční a manažerské účetnictví. Součástí studia budou i základy strojírenství  a technické dokumentace. Absolvujete výuku dvou cizích jazyků. Budete schopni zabezpečovat hlavní činnost podniku, zpracovávat doklady s tím spojené, vést administrativu, orientovat se na finančním trhu, sestavovat kalkulace ceny zboží podle odborné technické dokumentace, orientovat se v daňovém systému ČR, účtovat, vést obchodní jednání, používat marketingové nástroje, vyhotovovat typické podnikové písemnosti v normalizované úpravě.