Zpravodaj SPŠS, Plzeň vychází každý měsíc a obsahuje příspěvky zaměstnanců školy, popř. i žáků. Jeho editorem je Ing. J. Gruber. Na tomto místě je publikován poslední úplný ročník a postupně přidávána jednotlivá čísla aktuálního ročníku. Zpravodaj vyšel poprvé ve školním roce 1996/1997.

Prosinec 2021

 • Naši žáci rozdávali radost (H. Vozková)
 • Online přednášky na téma Nedestruktivní zkoušení materiálů (I. Řežábková)
 • Proběhly testy Cambridge English Qualifications (J. Benešová, B. Vlachová)
 • Rumunsko dávno není divočina 4 (P. Vlček)
 • Kdo je šotouš? (J. Gruber)

Listopad 2021

 • Vítězové soutěže v CNC programování (P. Steininger)
 • Velký úspěch v Logické olympiádě (E. Bouhamra)
 • Rumunsko dávno není divočina 3 (P. Vlček)

Říjen 2021

 • 9. ročník soutěže Technika má zlaté dno  (P. Mašková)
 • 12. místo na místrovství světa (J. Konopová)
 • Očkování kočkování (J. Gruber)
 • Rumunsko dávno není divočina 2 (P. Vlček)

Září 2021

 • Editorial postkovidový? (J. Gruber)
 • Studentské volby 2021 (T. Mašková)
 • MechCamp - Letní škola mechaniky (I. Řežábková, V. Lukeš)
 • NanoCamp -Letní škola aplikované fyziky (I. Řežábková)
 • Jazykový kurz angličtiny (S. Palečková, B. Kloudová)
 • Rumunsko dávno není divočina 1 (P. Vlček)
 • Mně to nedá (J. Gruber)