Mise školy

„ Pro život, ne pro školu se učíme“ (Seneca, římský filozof)

Vize školy

Jsme škola, která pomáhá žákům získávat takové všeobecné a odborné znalosti, dovednosti a postoje, které jim umožní co nejlepší uplatnění v životě.

Proces vzdělávání zajišťují aprobovaní učitelé. Škola spolupracuje se zaměstnavateli, s odbornými pracovišti a dalšími vzdělávacími institucemi.

Ve všech našich oborech žáky připravujeme jako konkurenceschopné, respektované i respektující budoucí zaměstnance nebo podnikatele, uznávající tradiční hodnoty společnosti, zodpovědné vůči sobě i druhým. Všem žákům pomáháme rozvíjet pozitivní vztah k celoživotnímu učení a sebevzdělávání.