Úřední hodiny pro veřejnost o prázdninách

10. 7., 21. 8., 28. 8. 2024 od 10 do 12 h.

----------------------------------------------------------------

Výsledky voleb do školské rady v roce 2024

Dne 22. 5. 2024 byly vyhlášeny volby do školské rady Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy prof. Švejcara, Plzeň, Klatovská 109.  

Výsledky

Pro volby zástupců pedagogů: 

Mgr. Jiří Pruner

Ing. Martin Škoula

Pro volby zástupců zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: 

Martin Kubát

Martin Král

 

V Plzni dne 19. 6. 2024

Doučování leden – srpen 2023.

Informační leták v souborech ke stažení.