IČ 694574425

DIČ 69457425

Platby lze poukázat: 68130311/0710