Myslíte si, že studium práva a veřejné správy je nudné? Přesvědčte se, že tomu tak vůbec nemusí být. U nás se zajímavou formou seznámíte se základy práva, fungováním státu, poznáte práci nejen starosty, ale i prezidenta, soudce, advokáta, mediátora, policisty a řady dalších.

Čeká vás i studium ekonomie, psychologie. Naučíte se psát bez chyb na počítači a nebude vás zdržovat hledání písmen na klávesnici. Podíváme se třeba do sídla vlády, do Poslanecké sněmovny nebo do Senátu Parlamentu ČR. Přesuneme lavice a zkusíme si vyřešit zapeklitý případ v „soudní síni“. Najdete indicie a vyřešíte vraždu. Jazykové dovednosti si můžete ověřit, pokud se vydáte na odbornou exkurzi do Anglie, Francie nebo Německa. Při návštěvě Národní banky ČR poznáte historii peněz a hlavně, naučíte se s nimi hospodařit a mnoho dalšího.

A co dělají bývalí studenti? Pokračují ve studiu na právnických, ekonomických, pedagogických fakultách, pracují na úřadech, soudech, v advokátních či exekutorských kancelářích, u policie.

O tom, jak ovlivnilo profesní život studium našeho oboru, se s vámi podělí naši bývalí žáci:

"Studium oboru Veřejnosprávní činnost mi dalo do života mnohé. Získala jsem potřebný základ pro to, abych se dokázala jako občan orientovat se na trhu práce a byla znalá svých práv, ale i povinností. Naučila jsem se jednat s lidmi, prezentovat a do jisté míry řídit, základ svých manažerských dovedností vidím právě zde. Studium mě naučilo cílevědomosti, posílilo veškeré potřebné kompetence, které dnes využívám jako proděkanka Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity. To, čeho si ovšem nejvíce vážím, byla atmosféra, která mě studiem provázela. Přátelská, otevřená, férová. A přesně takovou se ji nyní snažím sama vytvářet pro své kolegy. Tedy studium mi dalo především inspiraci pro to posouvat veřejnou správu dále, od zkostnatělých struktur po dynamický a živý organismus, který reaguje na výzvy trhu, společnosti i lidí samotných."

Ing. Alena Lochmannová, Ph.D., MBA

„V rámci možností středoškolského vzdělání je obor Veřejnosprávní činnost na SPŠS a SOŠ prof. Švejcara jednoznačně jedinečným a maximálně užitečným oborem a to díky vysoké profesionalitě vyučujících, naprosto přátelskému prostředí a vynikající odborné přípravě zahrnující i praxe. Jako absolvent dvou vysokých škol a zaměstnanec ve veřejné správě mohu potvrdit, že právě tento obor mi pomohl k dosažení mých dalších studijních a profesních cílů.“

Mgr. Bc. Martin Vachovec, manažer projektu

„ Z učiva ze střední školy jsem čerpala i při pozdějším studiu na VOŠ a co se správního práva týče, i na vysoké. Před mateřskou jsem byla zaměstnaná ve státní správě, kde jsem musela složit zkoušku odborné způsobilosti a tu jsem zvládla bez větších obtíží i díky průpravě ze střední školy. Takže studium mělo pro mě veliký přínos a jsem moc ráda, že jsem si tento obor vybrala“.

Bc. Kristýna Sedláčková, rodičovská dovolená

„Studium oboru veřejná správa mi pomohlo k lepšímu pochopení regionálního rozvoje, který je jednou z hlavních částí mého studia na univerzitě“.

Bc. Josef Janda, VŠ student FEK ZČU

„Při studiu na právnické fakultě jsem měl náskok před ostatními, dobře jsem se orientoval v právu a mohl jsem se věnovat placené praxi v advokátní kanceláři a na úřadu.“

Mgr. Josef Šimon, právník – expert v oblasti správních řízení v České národní bance