Strojírenství je obor, který zasahuje do všech oblastí života a který se úžasným způsobem proměňuje. Můžeš v dalším profesním životě pracovat jako konstruktér, který vytváří nové věci, technolog, který rozhoduje o tom, jak se budou vyrábět, výpočtář, který provádí analýzy a simulace, můžeš být odborníkem na moderní materiály, na strojírenská měření pomocí nejmodernějších aparátů a můžeš se uplatnit i v oborech, které se strojírenstvím přímo nesouvisejí, protože se budeš umět postavit k problémům.

Pro některé z uvedených činností je třeba vystudovat vysokou školu, ale ty budeš velmi dobře připraven nejen pro vstup do praxe, ale právě i pro studium na technické vysoké škole.

Pokud tě zajímá technika a rád pracuješ s počítačem, otevře se ti svět počítačové podpory konstruování a dalších typických činností. Ke špičkovému softwaru se jako žák této školy dostaneš bez problémů a budeš jej moci používat zdarma i doma.

Tento obor vzdělání je vhodný pro chlapce i pro dívky.