instagram

Škola, kterou mají zaměstnavatelé rádi

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Jsme 3 v 1 – Nabízíme technické obory maturitní i obory s výučním listem a obory humanitní. U nás si vyberou chlapci i děvčata.

Vyberte si z 10 oborů vzdělání

 

Aktuality

Den s praxí na SOŠ II. aneb žáci žákům

Již 2. ročník akce Den s praxí na SOŠ se uskutečnil tento čtvrtek 20. června 2024 na naší škole. Myšlenka byla zcela prostá, žáci 2. a 3. ročníků připravili pro své mladší kolegy a kolegyně pestrý program. Během dvou vyučovacích hodin sdíleli své prezentace, předávali své zkušenosti a poznatky, představovali své výstupy z praxe v podobě portfolií, deníků a hodnocení – toto vše v kontextu povinných souvislých praxí, které vykonali.

Dobrovolnictví je dobré

Dne 21. června 2024 se konala v aule naší školy přednáška Člověka v tísni o.p.s. o možnosti stát se dobrovolníkem či mentorem.

StreTech = Středoškolská technika

Tradiční přehlídka prací žáků středních škol se každý rok koná na ČVUT v Praze. I letos dlouhá chodba mezi fakultami strojní a elektrotechnickou hostila celou řadu pozoruhodných výtvorů, mezi nimiž se neztratily ani ty z rukou našich žáků.

Plánované akce

Naše obory

  • Všechny obory
  • Technické obory 4leté
  • Technické obory 3leté
  • Humanitní obory 4leté