Mapa webu Česky English Deutsch

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


Aktuality

7.9. 2020

Vstup do školy s ochranou úst a nosu

Vstup do školy je od 8. 9. 2020 povolen pouze s rouškou.

Sekce: Aktuality

1.9. 2020

Letní škola pro žáky ZŠ

Letní škola pro žáky ZŠ

Ve dnech 17. 8. až 21. 8. 2020 proběhl již 6. ročník „Letní školy pro žáky ZŠ“. Ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými pracovišti na FST a FAV ZČU v Plzni byl pro zájemce (12 žáků 2. stupně ZŠ z Plzeňského regionu) opět připravený pestrý program se zaměřením na vědu a výzkum v moderních technických oborech. Letošní program byl tematicky zaměření na studium mikrostruktury technických materiálů a na autonomní roboty a kybernetiku.

Náklady hrazeny v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“ reg. č.: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356

(Anton Florek)

Sekce: Aktuality

18.8. 2020

Změny ve vedení školy

Od 1. 8. 2020 je ředitelkou školy Ing. Jarmila Konopová. Dosavadní ředitel Ing. Rostislav Študent ukončil své jedenáctileté úspěšné působení odchodem do důchodu. Děkujeme Ing. Študentovi za vykonanou práci a přejeme mu hodně spokojenosti v dalším životě. Na pozici zástupkyně ředitele místo Ing. Konopové nastupuje Ing. Petra Mašková.

Sekce: Aktuality

2.7. 2020

Informace k zahájení školního roku 2020/2021 pro 1. ročníky

  1. Zahájení školního roku 2020/2021 je 1. 9. 2020 v 8:00 v budově školy (Klatovská 109, Plzeň)
  2. Rozdělení žáků do tříd bude zveřejněno na nástěnce ve vestibulu školy.
  3. Žáci budou mít 1. a 2. 9. 2020 třídnické hodiny, kde se dozví všechny potřebné organizační informace.
  4. Požadavky na pomůcky a učebnice budou upřesněny jednotlivými vyučujícími.

Sekce: Aktuality

Články

21.8. 2020

Co bych doporučil nastupujícím strojařům

Co bych doporučil nastupujícím strojařům

„Zapomeňte na předražené mobily a zaměřte se na počítač...“ Ne, domácí počítač není povinný, ale jeho absence představuje chtě nechtě handicap. Pokud je to v možnostech vaší rodiny, naspořte na slušný počítač. Stačí minimální parametry uvedené třeba zde. Pokud ne, není nic ztraceno, máte možnost bez problémů pracovat ve škole, ale přece jen –  doma je doma. Jde o to, že obor Strojírenství je z velké části zaměřen na počítačovou podporu typických činností, např. konstruování. Ale nejen to. Díky snadné dostupnosti plných verzí programů máte možnost povinnou výuku (2D „kreslení“ a 3D modelování) dalece přesáhnout v neobyčejně zajímavých oblastech. Můžete si o nich přečíst v úvodních článcích našeho zpravodaje z května a června 2020. Mnoho zdaru ve studiu.

Odkaz ... více

Autor: Josef Gruber  |  Sekce: Články

20.3. 2020

Gotika v klášteře svaté Anežky České

Gotika v klášteře svaté Anežky České

V úterý dne 25. února 2020 se konala celodenní odborná exkurze zaměřená na dějiny umění do hlavního města Prahy. Této akce se zúčastnila třída 3.D pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Hodinářové. Každý student měl předem určenou architektonickou památku, kterou si měl připravit a poté svým spolužákům prezentovat, co si o ní zjistil.

více

Autor: Jiří Šrámek, 3.D  |  Sekce: Články

2.3. 2020

Exkurze do Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči

Exkurze do Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči

V pátek 14. 2. 2020 se konala v rámci předmětu Organizace volného času exkurze do Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči. Žákyně 2.BC měly za úkol připravit pro děti volnočasovou aktivitu, která by je zabavila a zároveň rozvíjela nenásilnou formou hrubou i jemnou motoriku, představivost a kreativitu.

více

Autor: Jana Pěchoučková, 2.BC  |  Sekce: Články

20.2. 2020

Workshop a přednáška o systému Evergreen

Workshop a přednáška o systému Evergreen

Dne 14. února 2020 byla v prostorách SPŠS a SOŠ profesora Švejcara uspořádána přednáška pro žáky oboru Informačních služeb a knihovnictví o svobodném informačním systému Evergreen. Přednáška byla pořádána spolkem Osvobozená knihovna z.s. prostřednictvím paní Evy Cerniňákové, Lindy Jansové a pana Václava Jansy.

více

Autor: Natálie Kováčiková, 3.D  |  Sekce: Články


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020


Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.