Mapa webu Česky English Deutsch

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň

Vážené studentky a Vážení studenti maturitních ročníků, pokud uvažujete o studiu na Fakultě strojní ČVUT v Praze, je pro Vás určen dopis děkana Fakulty strojní ČVUT v Praze, prof. Michaela Valáška.
Dopis najdete zde: 
https://www.fs.cvut.cz/aktuality/1295-212/dopis-dekana-fakulty-strojni-cvut-budoucim-studentkam-a-studentum/


Aktuality

30.3. 2020

Dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy

V příloze dopis a informace k přijímacímu řízení a ukončování vzdělávání.

Dopis a informace

Sekce: Aktuality

26.3. 2020

Praxe a kurzy

Vzhledem k současné situaci bude zrušena souvislá praxe 2. a 3. ročníků maturitních oborů a vodácké kurzy pro žáky 2. ročníků.

Sekce: Aktuality

16.3. 2020

Pracovní povinnosti studentů oboru sociálních služeb

Pracovní povinnost byla uložena Vládou ČR – prostřednictvím usnesení Vlády České republiky ze dne 13. března 2020 č. 207, o zajištění poskytování péče v zařízeních sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu.

Uložení pracovní povinnosti

Doporučený postup

Sekce: Aktuality

15.3. 2020

Učivo pro žáky

Žáci by měli pravidelně sledovat své školní mailové schránky, popř. má-li učitel intranetový web, pak i tento web. Je to nejjednodušší cesta pro přenos informací. Na jiných způsobech sdílení se musí domluvit s konkrétními vyučujícími. Úkoly mají různou povahu. Pokud žák svůj školní mail dosud nepoužil, postup je tento:
1. Z těchto stránek menu Škola, odkaz Cloudové služby (a tam aplikace pro poštu), případně o365.spstrplz.cz (cloud).
2. Přihlašovací jméno: uzivatelskejmenojakoveskole@spstrplz.cz, heslo stejné jako do školní sítě.
Pozor: mailová adresa je ale uzivatelskejmenojakoveskole@zaci.spstrplz.cz (navíc s doménou zaci).
Žákovské schránky přijímají pouze poštu ze školních adres, ne ze soukromých.

Sekce: Aktuality

Články

20.3. 2020

Gotika v klášteře svaté Anežky České

Gotika v klášteře svaté Anežky České

V úterý dne 25. února 2020 se konala celodenní odborná exkurze zaměřená na dějiny umění do hlavního města Prahy. Této akce se zúčastnila třída 3.D pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Hodinářové. Každý student měl předem určenou architektonickou památku, kterou si měl připravit a poté svým spolužákům prezentovat, co si o ní zjistil.

více

Autor: Jiří Šrámek, 3.D  |  Sekce: Články

2.3. 2020

Exkurze do Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči

Exkurze do Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči

V pátek 14. 2. 2020 se konala v rámci předmětu Organizace volného času exkurze do Mateřské školy pro zrakově postižené a vady řeči. Žákyně 2.BC měly za úkol připravit pro děti volnočasovou aktivitu, která by je zabavila a zároveň rozvíjela nenásilnou formou hrubou i jemnou motoriku, představivost a kreativitu.

více

Autor: Jana Pěchoučková, 2.BC  |  Sekce: Články

20.2. 2020

Workshop a přednáška o systému Evergreen

Workshop a přednáška o systému Evergreen

Dne 14. února 2020 byla v prostorách SPŠS a SOŠ profesora Švejcara uspořádána přednáška pro žáky oboru Informačních služeb a knihovnictví o svobodném informačním systému Evergreen. Přednáška byla pořádána spolkem Osvobozená knihovna z.s. prostřednictvím paní Evy Cerniňákové, Lindy Jansové a pana Václava Jansy.

více

Autor: Natálie Kováčiková, 3.D  |  Sekce: Články

22.12. 2019

5. prodejní výstava ve spolupráci se stacionářem Človíček

5. prodejní výstava ve spolupráci se stacionářem Človíček

V pátek 6. 12. 2019 se v rámci předmětu Organizace volného času konala 5. prodejní výstava ve spolupráci se stacionářem Človíček pro osoby se zdravotním postižením. Konala se v učebně č. 34, mohli jste si prohlédnout nebo zakoupit drobné výrobky vyrobené klienty DS Človíček. Díky studentům a učitelům se podařilo vybrat částku 8 211 Kč, kterou ve Človíčku využijí k další podpoře projektu "Malování". Malou ukázku obrazů vytvořených klienty jste mohli vidět na nástěnce umístěné před třídou, ve které se konala prodejní výstava.

více

Autor: Barbora Bláhová, 2.BC  |  Sekce: Články


© 2011 Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň


RSS kanál  |  XML Sitemap    Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2020


Všechna práva vyhrazena © 2020 NETservis s.r.o.