instagram

Škola, kterou mají zaměstnavatelé rádi

Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

Jsme 3 v 1 – Nabízíme technické obory maturitní i obory s výučním listem a obory humanitní. U nás si vyberou chlapci i děvčata.

Vyberte si z 10 oborů vzdělání

 

Aktuality

Vynikající výkony v konverzační soutěži anglického jazyka

Konverzační soutěže v anglickém jazyce, která se konala  9. 11. 2023 na naší škole, se zúčastnilo 33 studentů. V druhém kole 12 studentů představilo  své  lingvistické schopnosti a z nich 6 postoupilo do finále. Byli to Markéta Brušáková z 2PLH, František Havlíček z 3STA, Barbora Jakubšová z 1PLH, Vojtěch Kvídera z 2STA, Leontýna Roubíková z 1SCB a Tomáš Zíka z 2OKZ.

Velký úspěch v Logické olympiádě 2023

Již po deváté se žáci naší školy zúčastnili 16. kola Logické olympiády. Soutěž pořádá Mensa ČR a je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

Ohlédnutí za 21 ročníky oboru Informační služby

Obor Informační služby byl otevřen na tehdejší Střední odborné škole Majerova, poprvé ve školním roce 2000/2001, pod názvem Knihovnické a informační systémy a služby. Škola si pak prošla změnou názvu na Střední odbornou školu profesora Švejcara a sloučením se Střední průmyslovou školou strojnickou a Středním odborných učilištěm strojírenským.

Technika má zlaté dno

Dne 19. října 2023 se uskutečnil již 11. ročník soutěže „Technika má zlaté dno“. Soutěž se konala ve společenském sále SOU elektrotechnického Plzeň. Tým tvořili dva žáci střední školy a dva žáci partnerské základní školy. Naši školu reprezentovali žáci 4. ročníku oboru Mechatronika Jakub Rollinger a Jan Philippe Franke a spolu se žáky partnerské školy (ZŠ Štěnovice – Veronika Kubínová a Jan Pešek) se umístili na 4. místě v kategorii Střední odborné školy.

Plánované akce

Naše obory

  • Všechny obory
  • Technické obory 4leté
  • Technické obory 3leté
  • Humanitní obory 4leté