Partneři školy se podílejí na odborné výuce, poskytují odborné praxe a podporují vzdělávání formou projektů.

Strojírenské obory

    

Společnost STREICHER, spol. s r.o. Plzeň zajišťuje od roku 1994 praktickou výuku žáků a studentů středních odborných učilišť, středních odborných a vysokých technických škol. Ve společnosti STREICHER probíhá praktická výuka v učňovském středisku pod vedením kvalifikovaných pracovníků již od 1.ročníku střední školy.

V případě zájmu o studium či konzultace a informací ke studiu volejte paní Renatu Steinerovou, tel.377 150 109, 602 475 972, případně pište na e-mail steinerova@streicher.cz. Rádi Vás osobně provedeme a zodpovíme případné dotazy pro případný výběr povolání Vašeho syna, nebo dcery.

Škoda JS a.s. nabízí stipendijní program pro žáky 3. ročníků (Trainee program).

Svaz učňovských zařízení

Cílem partnerství je motivace a zvyšování zájmu žáků o vzdělání, prevence předčasných odchodů ze vzdělávacího procesu a posilování vědomí prestiže oborů.

Spolupráce s ČEZ dle smlouvy o spolupráci (č. 4400020096)

Dle ustanovení Rámcové smlouvy o spolupráci č. 4400020096 z jara 2012 byla naše škola zařazena do sítě partnerských škol ČEZ a.s. V rámci partnerské spolupráce se otevřela cesta pro zapojení Subjektů Skupiny ČEZ do spolupráce na vzdělávacím procesu školy formou zapojení do projektů pořádaných Subjekty Skupiny ČEZ (např. exkurze, besedy s odborníky z praxe, stáže, vzdělávací programy pro studenty, soutěže, apod.). Cílem spolupráce je prezentovat studentům Školy potřebu technických oborů v oblasti energetiky a možnost následného profesního uplatnění v Subjektech Skupiny ČEZ. V rámci uvedených aktivit byla dohodnuta rovněž dlouhodobá spolupráce školy z JE Temelín.

Aktivity společnosti pro žáky a studenty: www.kdejinde.cz.

Stipendijní program DOOSAN CAREER JUNIOR

Možnost získat:

  • Stipendium za prospěch a docházku.
  • Odbornou praxi a praktické znalosti.
  • Po absolvování programu jisté pracovní místo.
  • Vstupenky na zápasy FC Viktoria Plzeň a další benefity.

Další spolupracující organizace

    

 

Poskytovatelé praxe pro žáky humanitních oborů

  • Studijní a vědecká knihovna Plzeňského kraje- kromě praxe našich studentů oboru Informační služby – knihovnictví jsme ve spolupráci s touto knihovnou realizovali výstavu Království bratrů Pavlových v roce 2009 v jejích prostorách. Přínosné jsou pro naše žáky i exkurze do SVK s oborným výkladem. 
  •  Knihovna města Plzně - kromě praxe našich studentů oboru Informační služby – knihovnictví nám pracovníci knihovny zajišťují školení a odborné besedy se studenty. Paní ředitelka Mgr. Helena Šlesingerová a paní náměstkyně pro hlavní činnost PhDr. Jana Hájková naši školu osobně navštívily, součástí návštěvy byla i beseda se žáky. V září 2011 byla slavnostně otevřena staronová pobočka této knihovny - Obvodní knihovna Bory v prostorách naší školy  SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109, Plzeň. 
  • Městský ústav sociálních služeb města Plzně - kromě praxe našich studentů oboru Pečovatelská činnost se pracovníci ústavu podílejí na přímé výuce našich studentů, spolupracovali na tvorbě plánů učiva i při vzniku školního vzdělávacího plánu oboru
  •  Knihovna Západočeského muzea v Plzni- kromě praxe našich studentů oboru Informační služby – knihovnictví pro nás pracovníci knihovny připravili ukázky historických knih, které doplnil  vedoucí knihovny pan PhDr. Ila Šedo velmi zajímavým odborným výkladem. Též pořádáme ve spolupráci exkurze do krásných prostor knihovny včetně informací o knihovně a i o budově Západočeského muzea v Plzni.

Mimo výše uvedené sponzory spolupracujeme při zajišťování odborné praxe s ostatními organizacemi – například Fakultní nemocnice v Plzni, Kojenecký ústav s Dětským domovem v Plzni, Dětský domov Domino,  Diecézní charita, mateřské a základní školy, Státní oblastní archiv, Magistrát města Plzně, úřady městských obvodů v Plzni a podobně. Všem poskytovatelům praxe touto cestou velmi děkujeme, jejich pomoc je pro naši školu neocenitelná.