Dle ustanovení Rámcové smlouvy o spolupráci č. 4400020096 z jara 2012 byla naše škola zařazena do sítě partnerských škol ČEZ a.s. V rámci partnerské spolupráce se otevřela cesta pro zapojení Subjektů Skupiny ČEZ do spolupráce na vzdělávacím procesu školy formou zapojení do projektů pořádaných Subjekty Skupiny ČEZ (např. exkurze, besedy s odborníky z praxe, stáže, vzdělávací programy pro studenty, soutěže, apod.). Cílem spolupráce je prezentovat studentům Školy potřebu technických oborů v oblasti energetiky a možnost následného profesního uplatnění v Subjektech Skupiny ČEZ. V rámci uvedených aktivit byla dohodnuta rovněž dlouhodobá spolupráce školy z JE Temelín.

Aktivity společnosti pro žáky a studenty: www.kdejinde.cz.