Vyhlášení voleb nové školské rady a výsledky voleb (červen 2021) najdete na úřední desce.

Dosavadní školská rada SPŠS a SOŠ profesora Švejcara

členové zvolení pedagogickými pracovníky školy:

Ing. Martin Škoula – předseda školské rady

Ing. Pavel Steininger

členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

Doc. Ing. Stanislav Němeček, Ph.D.

Ing. Martin Bouda, Ph.D.

zástupci zřizovatele:

Ing. Jan Mráz, PhD.

Bc. Luděk Kantor