Školská rada SPŠS a SOŠ profesora Švejcara

členové zvolení pedagogickými pracovníky školy:

Ing. Martin Škoula – předseda školské rady

Mgr. Renata Švecová

členové zvolení zákonnými zástupci nezletilých žáků a zletilými žáky:

Veronika Macháčková

Michala Smékalová

zástupci zřizovatele:

Jiří Uhlík, MBA

Renata Steinerová