Telefon škola: 371 510 + trojčíslí uvedené u jména
Vedoucí učitel odborného výcviku Radek Štych 378 138 207

Titul

 

Příjmení

Jméno

Titul

Zkratka

Místnost

Telefon

E-mail
Mgr.   Bartovská Lucie   BAR 52b př.s.b. 917 bartovskaZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Bejček

Václav

 

Bejd

CPV

 

bejcekZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Benešová

Jitka

 

BEN

74c 1.p.s.b.

923

benesovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Bezpalcová

Vladimíra

 

BEZ

74e 1.p.s.b.

860

bezpalcovaZAVINÁČspstrplz.cz

PhDr.

 

Bouhamra

Eva

 

Bh

75a 2.p.n.b.

909

bouhamraZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Brichtová

Věra

 

Bt

59 1.p.s.b.

907

brichtovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.   Brůhová Martina   Bru 153a 3.p.n.b. 853 bruhovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Coufalová

Iva

 

Cou

75b 2.p.s.b.

910

coufalovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Čechák

Martin

 

CHK

116 př.n.b.

839

cechakZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Čechura

Roman

 

CEH

38a př. s.b.

903

cechuraZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Čihák

Václav

 

Civd

CPV

 

cihakvZAVINÁČspstrplz.cz

    Čiháček Leo   Cihd CPV   cihacekZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Diviš

Jiří

 

Dvs

148 2.p.n.b.

832

divisZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Divišová

Hana

 

Dva

148 2.p.n.b.

832

divisovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.   Dvořák Matěj   Dvo 54 1.p.s.b. 905 dvorakZAVINÁČspstrplz.cz

Ing. Bc.

 

Florek

Anton

CSc. Ph.D.

Fr

139a 2.p.n.b.

851

florekZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Gruber

Josef

 

Gr

57 1.p.s.b.

906

gruberZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.   Haasová Michala   HAA 72a 1.p.s.b. 922 haasovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Hanzlíček

Miroslav

 

HAN

42a př.s.b.

933

hanzlicekZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Harmadyová

Ivana

 

Hra

146 2.p.n.b.

848

harmadyovaZAVINÁČspstrplz.cz

Bc.   Hatáková Anna   HAT 74a 1.p.s.b. 848 hatakovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Hlávka

Petr

 

Hl

15a sut.s.b.

914

hlavkaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Hodinářová

Jana

 

HOD

74d 1.p.s.b.

938

hodinarovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Holická

Marie

 

HOA

138a 2.p.n.b.

837

holickaZAVINÁČspstrplz.cz

Bc.   Holý Jiří   Hoj 139a 2.p.n.b. 851 holyZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Hora

Lukáš

 

Hord

CPV

 

horaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Hošková

Jana

 

HOS

40 př.s.b.

939

hoskovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Hrabáková

Štěpánka

 

HRB

74a 1.p.s.b.

925

hrabakovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Hůrka

Miroslav

 

Hu

12 sut.s.b.

913

hurkaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing. Mgr.

 

Jiroušková

Kristina

 

JIR

40 př.s.b.

939

jirouskovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.   Kaňáková Sandra   Kan 75b 2.p.s.b. 910 kanakovaZAVINÁČspstrplz.cz
    Kašpar Ladislav   Kasd CPV    

Mgr.

 

Klajdáčová

Helena

 

KLH

74b 1.p.s.b.

924

klajdacovaZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Kohout

Jaromír

 

Khjd

stroj. dílna

958,954

kohoutjZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Kolovský

Jiří

 

Kl

7 sut.s.b., stroj. dílna

904, 954

kolovskyZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Konopová

Jarmila

 

Kp

134a 1.p.n.b.

826

reditelZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.   Konvář Jan   KOV 117 př.n.b. 842 konvarZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Kopečková

Ivana

 

KOP

74c 1.p.s.b.

923

kopeckovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Koubková

Helena

Ph.D.

Kou

146 2.p.n.b.

848

koubkovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Krafčik

Štefan

 

KRF

116 př.n.b.

839

krafcikZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.   Králová Michaela   KRA 74d 1.p.s.b. 938 kralovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.   Krásný Pavel   KRN 85a 2.p.s.b. 929 krasnyZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.   Krauzová Anna   Krz 138a 2.p.n.b. 837 krauzovaZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Krejčí

Oto

 

Krejd

CPV

 

krejciZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Křivohlavá

Helena

 

KRI

74a 1.p.s.b.

925

krivohlavaZAVINÁČspstrplz.cz

    Kučera Vít   Kucd CPV   kuceraZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.   Lechmanová Jana   LECH 74c 1.p.s.b. 923 lechmanovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr,   Lencová Nora   LEN 74a 1.p.s.b. 925 lencovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.   Lukášová Denisa   LUD 74d 1.p.s.b. 938 lukasovadZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Lukášová

Marie

 

Luk

75b 2.p.s.b.

910

lukasovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Macnerová

Izabela

 

Ma

85a 2.p.s.b.

929

macnerovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.   Malá Vlasta   MAL 124a 1.p.n.b. 836 malaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Maňhal

Martin

 

Mh

54 1.p.s.b.

905

manhalZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Mařáková

Andrea

 

MAR

72a 1.p.s.b.

922

marakovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Mašková

Marie

 

Mam

125a 1.p.n.b.

857

maskovamZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Mašková

Petra

 

Map

133 1.p.n.b.

824

maskovapZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Mužíková

Květoslava

 

MUZ

52a př.s.b.

916

muzikovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.   Nechutná Jana   Ne 162 3.p.n.b. 834 nechutnaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Nováková

Daniela

 

NOV

75b 2.p.s.b.

910

novakovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.   Novotný Milan   Nvt 54 1.p.s.b. 837 novotnyZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.   Palikarská Eva   PAL 74b 1.p.s.b. 924 palikarskaZAVINÁČspstrplz.cz
Bc.   Papežová Eliška   PAP 117 př.n.b. 842 papezovaZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.   Pavlík Štěpán   Pav 15a sut.s.b. 914 pavlikZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Pernicová

Monika

 

PER

85a 2.p.s.b.

929

pernicovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Pruner

Jiří

 

Pru

124a 1.p.n.b.

836

prunerZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.   Průcha Vojtěch Ph.D. Prv 57 1.p.s.b. 906 pruchaZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Přinda

Jan

 

Pr

stroj. dílna

958,954

prindaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Richtr

Karel

 

Ri

162 3.p.n.b.

834

richtrkZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Roubalová

Jitka

 

Ro

125a 1.p.n.b.

857

roubalovaZAVINÁČspstrplz.cz

PhDr.   Sedlecká Eva   Sd 124a 1.p.n.b. 836 sedleckaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Sedlecký

Jiří

 

Se

116 př.n.b.

839

sedleckyZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Segeč

Emil

 

Segd

CPV

 

segecZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.   Sevelková Eva   SEV 52a př.s.b. 916 sevelkovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Slavík

Jiří

 

Sv

153a 3.p.n.b.

853

slavikjZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Slavík

Petr

 

Slv

78 2.p.s.b.

911

slavikpZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.   Slavíková Lenka   SLA 117 př.n.b. 842 slavikovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Soukupová

Anna

 

Sou

153a 3.p.n.b.

853

soukupovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Steininger

Pavel

 

Sg

12 sut.s.b.

913

steiningerZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Strejčková

Nina

 

STC

132a 1.p.n.b.

828

strejckovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Strnadová

Dana

 

St

117 př.n.b.

842

strnadovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.   Šimeček Jiří   Sim 139a 2.p.n.b. 851 simecekZAVINÁČspstrplz.cz
Mgr.   Šimková Květoslava   SI 42a př.s.b. 933 simkovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Škoula

Martin

 

Skod

162 3.p.n.b.

834

skoulaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Špalová

Dagmar

 

Sp

75a 2.p.n.b.

909

spalovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Štědrá

Alena

 

STD

74b 1.p.s.b.

924

stedraZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Štraubová

Jitka

 

STB

43 př. s.b.

915

straubovaZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Štych

Radek

 

Styd

CPV

378138207

stychZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Šváchová

Jana

 

SVA

52b př.s.b.

917

svachovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Švecová

Renata

 

SVC

42a př.s.b.

933

svecovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Tomášková

Iveta

 

To

138a 2.p.n.b.

837

tomaskovaZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Trepeš

Miroslav

 

Trd

CPV

 

trepesZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Ulčová

Veronika

 

ULC

43 př. s.b.

915

ulcovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Ulrychová

Ivana

 

ULR

52b př.s.b.

917

ulrychovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Vejvarová

Jiřina

 

VEJ

72a 1.p.s.b.

922

vejvarovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Vlček

Petr

 

Vlk

139a 2.p.n.b.

851

vlcekZAVINÁČspstrplz.cz

Ing.

 

Vojta

Dalibor

 

Vjt

59 1.p.s.b.

907

vojtaZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Vondryska

Vladimír

 

Vond

CPV

 

vondryskaZAVINÁČspstrplz.cz

 

 

Vopalecký

Daniel

 

Vopd

CPV

 

vopaleckyZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Vozková

Hana

 

VOZ

52a př.s.b

916

vozkovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.

 

Vydrová

Iva

 

VYD

52b př.s.b.

917

vydrovaZAVINÁČspstrplz.cz

JUDr.

 

Zemanová Lindová

Lenka

 

ZEM

40 př.s.b.

939

lindovaZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr.   Žižková Jana   ZIZ 52a př.s.b. 916 zizkovaZAVINÁČspstrplz.cz