Školní stravování žáků upravuje vyhláška č. 107/2005 Sb. v platném znění. Žáci se mohou stravovat ve školní jídelně v budově školy a ve školní jídelně v Centru praktického vyučování (dále jen CPV) – podle toho, kde právě probíhá výuka. Náklady spojené s dovozem obědů a náklady související s výdejem jídel hradí škola.

Školní stravování zajišťuje firma B2B – zařízení školního stravování, s.r.o. V rámci školního stravování hradí žák zvýhodněnou nákupní cenu oběda (tj. pouze cenu potravin) 45 Kč. Žák má na oběd nárok za dny, kdy je ve škole, a kromě toho i za první den neplánované nepřítomnosti ve škole (§ 4 odst. 9 vyhl.).

Obědy se vyřizují v pokladně školy (I. poschodí, č. dv. 130) v pracovní dny 7:30 – 14:00.

Pro výdej obědů je v provozu kartový systém. Žák si zakoupí stravovací čip (125 Kč), nebo si bezplatně zaeviduje Plzeňskou kartu. Systém vyžaduje bezhotovostní platby. Rodiče musí ve svém peněžním ústavu dát souhlas s inkasem pro naši školu.

Č. účtu: 5003201644/5500

Zálohové placení škola nevyžaduje. Inkaso se provádí zpětně. V následujícím měsíci (k 15. dni v měsíci) je inkasována přesná částka podle počtu obědů. Při přihlašování jsou strávníci upozorněni na to, že jsou povinni hradit všechny objednané obědy, pokud je včas (tedy do 11 hod. předchozího školního dne) neodhlásí.

Objednávání a odhlašování obědů provádí žák sám:
1. Pomocí karty v objednávacím boxu u jídelny školy (3 dny předem).
2. Registrací na www.strava.cz (přihlašovací údaje je nutné si vyzvednout v pokladně č. dveří 130).
3. Zapsáním do sešitu ve vrátnici (do 11 hod. předchozího školního dne).
4. Telefonicky tel. 371 510 820 (do 11 hod. předchozího školního dne).
5. V pokladně (I. poschodí, č. dveří 130).

Při ukončení studia je žák povinen odhlásit obědy, aby mu nebyly účtovány.
Výdej obědů je v jídelně v budově školy od 11:30 do 14:50 hod., v CPV od 9.30 do 11.00 hod. Obědy se vydávají na karty, výjimečně na náhradní stravenky. Bez karty nebude oběd vydán. Strávníci mají možnost si předem vybrat ze 4 druhů jídel (1, 2, 3, 4 v jídelně v budově školy, v CPV 5, 6, 7, 8) nejpozději 3 dny předem. Strávník má nárok jen na ten druh jídla, který se objeví ve čtečce u výdejního okénka. Na kartu lze vydat pouze 1 oběd denně, nevyzvednuté obědy propadají.