Cesta k rozvoji

Naše škola se zapojila od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019 v projektu „Šablony“ OP VVV, v období 1. 2. 2020 do 31. 7. 2023 pokračovala ve druhé fázi tohoto projektu.

Od 1. 9. 2023 jsme se přihlásili do obdobného projektu spolufinancovaného ESF. Jedná se o projekt operačního programu Jan Amos Komenský, výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I.

Projekt jsme z důvodu návaznosti nazvali „Cesta k dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara III“. Hlavními cíli projektu jsou rozvoj inovativních prvků ve vzdělávání a kompetencí učitelů i žáků, podpora učitelů a žáků v oblasti ICT, projektové výuky a propojování teoretického vyučování s praxí, podpora žáků školy v oblasti prevence školního neúspěchu a kariérového poradenství, podpora pedagogických i nepedagogických pracovníků v oblasti dalšího vzdělávání, vzájemné spolupráce a mezipředmětových vztahů.

Do 31. 8. 2025 plánujeme v tomto projektu naplňovat aktivity kariérový poradce, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ, spolupráce pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků v SŠ v celkové hodnotě 4 144 694  Kč.

Název programu:

Operační program Jan Amos Komenský

Číslo výzvy:

02_22_003

Název výzvy:

Výzva č. 02_22_003 Šablony pro SŠ a VOŠ I

Název projektu:

Cesta k dlouhodobému rozvoji SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara III

Registrační číslo projektu:

CZ.02.02.XX/00/22_003/0002700