V současnosti probíhá rekonstrukce Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara. Rekonstrukce školy probíhá na základě veřejné zakázky  a je spolufinancována z Operačního programu životního prostředí - Energetické úspory.

Rozsah rekonstrukce :

  • Objekt školy se sestává ze dvou propojených objektů  (stará a nová budova).  
  • Oprava střechy včetně výměny střešní krytiny.
  • Zateplení objektu kontaktním zateplovacím systémem , který je v požárních pásech doplněn systémem s minerální vatou. V prostoru půdy je prováděno zateplení podlahy s instalací pochozích roštů .
  • Výměna oken , kdy zejména bude snížena hlučnost a prašnost z Klatovské třídy.
  • Ve třídách jsou osazovány větrací jednotky s rekuperací .
  • Instalace inteligentních termostatických hlavic na otopná tělesa. 

Termín dokončení :  2022