Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Letní škola pro žáky ZŠ

(Ing. et Bc. Anton Florek, CSc., Ph.D.)

Ve dnech 17. 8. až 21. 8. 2020 proběhl  již 6. ročník  „Letní školy pro žáky ZŠ“. Ve spolupráci s vědeckými a výzkumnými pracovišti na FST a FAV ZČU v Plzni byl pro zájemce (12 žáků  2. stupně ZŠ z Plzeňského regionu) opět připravený pestrý program se zaměřením na vědu a výzkum v moderních technických oborech.  Letošní program byl tematicky zaměření na studium mikrostruktury technických materiálů a na autonomní roboty a kybernetiku.

Exkurze ve firmě Streicher

(Ing. Jiří Slavík)

Dne 16. 5. 2019 navštívila třída 3STB výrobní podnik Streicher, spol. s r.o., Štěnovice za doprovodu pedagogů Ing. Anny Soukupové a Ing. Jiřího Slavíka. Úvodem žáci vyslechli informativní přednášku o výrobní náplni a používaných technologiích. Firma vyrábí speciální zařízení pro široké spektrum oborů. Většinou se jedná o vakuové nebo přetlakové komory pro tavící pece, odlévání kovů, destilaci, povlakování různých materiálů atd. Většina výrobků je z nerezové oceli. Autoklávy odolávající velkým silám jsou z dvouvrstvých plechů. Většinou vnitřní vrstva, která je exponována chemicky, je antikorozní, a vnější, silnější plech je z normální uhlíkové oceli. Oba materiály jsou plošně svařeny výbuchem, což se provádí v opuštěných dolech. Naši žáci viděli různé CNC stroje při práci a průvodci jim přímo v provozu vysvětlili způsoby svařování CO2, MIG, MAG a TIG. Velice zajímavý byl pohled na obrovskou vakuovou komoru pro český výzkum. Toto zařízení bude zkracovat délku laserového paprsku a současně zahušťovat jeho energii do obrovského výkonu ve velice krátkém časovém okamžiku. Exkurze byla přínosem pro výuku předmětu strojírenská technologie a všem se velice líbila. Proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Elektrárna Tušimice II

(Ing. Jiří Slavík)

Dne 29. 4. 2019 navštívili žáci tříd 2STA a 3STA v doprovodu učitelů P. Maškové a J. Grubera uhelnou elektrárnu TUŠIMICE. Elektrárna splňuje nejpřísnější evropské normy na vypouštění emisí. Do ovzduší neuniká žádný popílek a je dokonale odsířena. Žáci viděli zařízení na přípravu paliva a jeho sušení v kotli před vlastním spálením, sklad sádry po odsíření a odlučovače popílku. Velice zajímavá byla návštěva vnitřku chladící věže za provozu. Ze střechy elektrárny, kam žáky vyvezl výtah, byl nádherný výhled na okolní krajinu a rekultivovaný důl po těžbě uhlí. Získané poznatky žáci využijí u ústní maturity. Exkurze proběhla  v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Prezentace firmy

(Ing. Pavel Steininger)

Dne 22. 3. 2019 proběhla v aule SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109 motivační přednáška, kterou vedl Miroslav Hrách, obchodní zástupce firmy Hofmeister s.r.o., Daimlerova 1148/9,30100 Plzeň 3.  Studenti byli informováni o možnostech zaměstnání a profesního růstu v tomto podniku. Přednášky se zúčastnily třídy 4STA a 4STB. Přednáška byla organizována v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“,reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.

Starší akce

 • Dne 17. 12. 2018 navštívila třída 3STB jadernou elektrárnu Temelín.
 • Dne 5. 12. 2018 proběhla na FS ZČU motivační přednáška, kterou vedl Doc. Dr. Ing. Antonín Kříž ze Západočeské Univerzity v Plzni - Fakulta strojní, Katedra materiálů a strojírenské metalurgie, Univerzitní 22, 306 14 Plzeň – Bory.
 • Dne 5. 12. 2018 navštívila třída 4STB laboratoře ZČU v doprovodu učitelů J. Slavíka, A. Florka  a J. Kolovského.  
 • Dne 28. 11. 2018 proběhla v aule SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara, Klatovská 109 motivační přednáška, kterou vedl Ing. Michal Prát specialista firmy ŠKODA TRANSPORTATION a.s., Emila Škody 2922/1, 301 00 Plzeň. 
 • Dne 9. 11. 2018 navštívila třída 3OKB  firmu Pilsen Steel. 
 • Dne 5. 11. 2018 navštívila třída 3MSB firmu NOVEM Car interior Design, k.s., sídlem Město Touškov za doprovodu učitelů J. Diviše a J. Dobrého.
 • Dne 26. 10. 2018 absolvovali žáci třídy 3OKB exkurzi do plzeňské firmy CHRIST CAR WASH za doprovodu třídní učitelky Anny Soukupové.
 • Dne 3. října 2018 se žáci naší školy (třídy 3STA a 3STB), učitelé technických předmětů a žáci partnerských škol (2. ZŠ Plzeň, 31. ZŠ Plzeň,34. ZŠ Plzeň, Základní škola Štěnovice) zúčastnili jubilejního 60. ročníku MSV v Brně. Exkurze byla pořádána v rámci projektu „Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském kraji“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356.
 • Dne 12. 9. 2018 absolvovali žáci třídy 3OKA exkurzi do plzeňské firmy CHRIST CAR WASH za doprovodu třídního učitele Jiřího Slavíka.
 • Dne 28. 6. 2018 absolvovali žáci třídy 2OKa exkurzi do plzeňské firmy Hofmeister s.r.o. za doprovodu třídního učitele Jiřího Slavíka.
 • Dne 28. 6. 2018 absolvovali žáci třídy 2MSA exkurzi do plzeňské firmy CHRIST CAR WASH za doprovodu třídního učitele M. Škouly.
 • Dne 27. 6. 2018 navštívili žáci třídy 3STA v doprovodu učitelů M. Hůrky a M. Maškové firmu VALUE 4 INDUSTRY, která sídlí na Bílé Hoře v Plzni.
 • Dne 27. 6. 2018 absolvovali žáci třídy 2STA exkurzi do plzeňské firmy CHRIST CAR WASH za doprovodu učitelů I. Tomáškové a J. Grubera.
 • Dne 27. 6. 2018 navštívily třídy 2MSA a 1ZA firmu NOVEM Car interior Design, k.s., sídlem Město Touškov za doprovodu učitelů M. Škouly a H. Hamouzové.
 • Dne 27. 6. 2018 navštívili žáci tříd 2OKA a 2STB v doprovodu učitelů J. Slavíka a P. Steiningera uhelnou elektrárnu TUŠIMICE.
 • Dne 27. 6. 2018 absolvovali žáci třídy 2OKB exkurzi do plzeňské firmy Hofmeister s.r.o. za doprovodu třídní učitelky Anny Soukupové.
 • Dne 27. 6. 2018 navštívila třída 3STA v doprovodu učitele P. Vlčka a A. Florka laboratoře ZČU.
 • Dne 21. 6. 2018 navštívila třída 3STB v doprovodu učitelů I. Macnerové a J. Reguly jadernou elektrárnu Temelín.