Písemná práce z českého jazyka 

7. 9. 2023 – učebna č. 128

Písemná práce z cizího jazyka

8. 9. 2023 – učebna č. 128

Praktická zkouška

4STB, 4.BC: 6. 9. 2023 – učebna č. 04

Ústní zkoušky proběhnou ve dnech 11. a 12. září. Rozpis jednotlivých zkoušek bude vyvěšen od 29. srpna na nástěnce u ředitelny školy. Bližší informace na emailu: maskovap@spstrplz.cz