V souborech ke stažení je organizace pro jednotlivé třídy.

Jarní zkušební období společné a profilové části MZ

Didaktické testy

2. 5. - 15. 5. 2022

Praktická zkouška, písemná zkouška

nejdříve od 1. 4. 2022

Písemná práce z českého a cizího jazyka

nejdříve od 1. 4. 2022

Ústní zkoušky                                             

16. 5. - 10. 6. 2022

Podání přihlášky řediteli školy

do 1. 12. 2021

Podzimní zkušební období společné a profilové části MZ

Didaktické testy společné části

1. 9. -10. 9. 2022

Praktická zkouška, písemná zkouška

1. 9. - 20. 9. 2022

Písemná práce z českého a cizího jazyka

1. 9. - 20. 9. 2022

Ústní zkoušky

1. 9. - 20. 9. 2022

Podání přihlášky řediteli školy

do 25. 6. 2022