Pracovníci určení k poskytování informací podle § 5 zákona č. 105/1999 Sb., ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím

Ing. Jarmila Konopová
ředitelka školy
tel. 371 510 826
reditelZAVINÁČspstrplz.cz

Mgr. Nina Strejčková
statutární zástupkyně ředitele školy
tel. 371 510 828
strejckovaZAVINÁČspstrplz.cz

Ing. Petra Mašková
zástupkyně ředitele školy
tel. 371 510 824
maskovapZAVINÁČspstrplz.cz

Pracovnice pověřená přijímáním a vyřizováním stížností, podnětů a oznámení:
Vladimíra Beková
sekretářka ředitele školy
tel. 371 510 825
bekovaZAVINÁČspstrplz.cz