Zpráva ze soutěže v programování CNC strojů

Každým rokem se pravidelně naši studenti zúčastňují soutěže v programování CNC strojů, kterou organizuje Svaz strojírenské technologie v Brně jako doprovodnou akci při strojírenském veletrhu. Mezi středními školami je tato soutěž oblíbená a to nejen díky pěkným cenám a popularitě, ale hlavně díky neopakovatelné atmosféře.

Dalším kladem této akce jsou doprovázející pedagogové, kteří si vyměňují svoje trable a zkušenosti s výukou středoškoláků. Výuka programování v naší škole je zaměřena na obráběcí stroje ovládané řídící jednotkou od firmy Heidenhain, takže naši studenti, jmenovitě Ondřej Hrách z 3MS a Martin Šubrt z 4STB tvořili CNC program právě pro tuto jednotku. Organizátoři z této firmy připravili zadání, ve kterém se s výhodou nechají použít nové funkce, které tato firma zavedla asi před rokem a které nemáme ve svém programovém vybavení ve škole. Asi hodinu před začátkem jsem našim reprezentantům ukázal, kde tyto funkce jsou a jak fungují. Na sestavení soutěžního programu měli studenti 90 minut a nikomu se nepodařilo splnit všechny zadané úkoly a vytvořit celý program. Po skončení časového limitu zadavatelé vybrali nejhodnotnější práci, kterou prohlásili jako vítěznou. Myslím si, že vítěz byl z Tábora. Naši studenti se snažili a určitě neudělali ostudu, ale zůstali v poli poražených. V průběhu soutěže jsem měl možnost se seznámit se zadavateli CNC programů od firmy Siemens a blíže poznat jejich zadání s řešením. Protože i programování jejich jednotek máme ve svých tematických plánech, tak mám inspiraci, jak rozšířit výuku v této oblasti.