Velký úspěch v Logické olympiádě 2023

Již po deváté se žáci naší školy zúčastnili 16. kola Logické olympiády. Soutěž pořádá Mensa ČR a je založena na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup.

V Logické olympiádě nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Fakulta informačních technologií ČVUT v Praze, Ekonomicko – správní fakulta Masarykovy univerzity v Brně, Fakulta elektrotechniky a informatiky VŠB v Ostravě a Fakulta informatiky a managementu UHK uznávají dobré umístění v Logické olympiádě místo přijímacích zkoušek.

Logická olympiáda je zařazená do programu Excelence vyhlášeného MŠMT – hodnocení žáků a škol podle výsledku v soutěžích. Program Excelence umožňuje finančně podpořit pedagogické pracovníky středních škol na základě výsledků, kterých dosáhli jejich žáci v krajských, ústředních a mezinárodních soutěžích.

Do Logické olympiády se přihlásilo 101 296 soutěžících z 3 986 škol (zhruba o 7 000 studentů více než v loňském roce), v kategorii středních škol 17 956 žáků, z toho 1 527 z Plzeňského kraje a 692 z naší školy. Do krajského kola se letos probojovali celkem 4 žáci:

Kladívko Dan, 1PLH, Ruhsam Martin, 4STB, Sup Radovan, 4STB (16.- 20. místo v kraji) a Černý Adam, 4.E (36. - 40. místo v kraji).  Úspěšnými řešiteli v krajském kole se stali žáci Masarykova gymnázia, Církevního gymnázia, Gymnázia Sušice, SPŠ a VOŠ elektrotechnické a SPŠ stavební Plzeň a postoupili do celostátního kola, které se koná 4. prosince v Parlamentu ČR. Našim žákům děkujeme za skvělou reprezentaci naší školy!

Vítězům gratulujeme a těšíme se na příští rok!