Ilustrační foto PIXABAY (zdarma)
Ilustrační foto PIXABAY (zdarma)

Úspěšné maturitní zkoušky na SPŠ strojnické

Letošní maturity zejména tříd 4STA a 4STB dopadly výborně přesto, že tito žáci měli skoro dva roky distanční výuku. U ústních zkoušek uspěli ve všech předmětech a byl vysoký počet vyznamenání oproti předchozím školním rokům. Ve 4STA měli vyznamenání 3 žáci a ve 4STB to bylo dokonce 8 žáků.

V anglickém jazyce získali výborné hodnocení všichni žáci 4STA, a to jak z písemné, tak z ústní zkoušky. Ve třídě 4STB díky píli a docházce na doučování získali žáci výborné výsledky i u těch, u kterých se to neočekávalo. I v této třídě byly známky velmi pěkné.

V letošním roce ve škole žáci poprvé konali Cambridgské zkoušky, všichni přihlášení uspěli. Certifikát je na úrovni maturitní zkoušky a celosvětově uznávanou zkouškou, která jim zvýší uplatnění na trhu práce.

Z úspěchu žáků máme radost, je zřejmé, že se anglický jazyk na naší škole zajímavě vyučuje a že žáky baví.