Úspěšná soutěž CO – Hackathon

Dne 9.12. – 10.12. 2022 proběhla soutěž středních odborných škol v programování. Jedno z našich družstev obsadilo výborné 3. místo a jeho členové obdrželi  nabídku další možné spolupráce.

Soutěž se konala v aule SPŠE Plzeň, Koterovská 85, pod záštitou firem RTsoft s.r.o. a SIT Port Plzeň, neziskové organizace Správy technologií města Plzeň, SPŠE Plzeň poskytla prostory a zázemí pro soutěž. Naši školu reprezentovalo 9 žáků ze třídy 1MEA, jmenovitě: Kalný Fr., Vondráček Šimon, Koželuh Jakub, Nevečeřal Fr. = 1. družstvo „Bageťáci“, dále Malák Zdeněk, Mráček Jiří, Rychlý Martin, Rychlý Marek, Rychlý Michal = 2.družstvo “Rychlí“.

Co je to Hackathon?

Hackathon vznikl spojením slov hack a maraton, přičemž hack označuje činnost spojenou se zkoumáním limitů nebo možností programovatelných systémů a maraton dlouhou, vytrvalostně náročnou činnost. Z názvu vyplývá, že hlavní smysl hackathonu (někdy hack day, hackfest, codefest), je snaha o nalezení inovativního řešení a nového pohledu na věc. V praxi se tak sejde parta lidí, která se na předem určený čas zavře do jedné místnosti a nepřetržitě pracuje na společném projektu.

Ve své podstatě se jedná o myšlenkový maraton, jehož produktem obvykle bývají zajímavé nápady a nasměrování jejich možné realizace. Hackathon se však nezabývá jen programováním, mimo vývojářů se ho účastní také grafici, analytikové či projektoví manažeři, kteří do celého projektu přinášejí zcela nový pohled. Kombinují se tak poznatky a dovednosti technického i netechnického světa, jež mohou ve výsledku přinést zajímavý a neotřelý produkt.

Soutěž se konala pro střední školy prvním rokem a naši žáci, kteří se rozdělili na dva týmy, si poté zvolili dvě různá zadání z pěti možných: Bageťáci Dostupnou Plzeň a Rychlí S komunikací to jde lépe. Ve večerních pátečních hodinách proběhla první „prezentace“ představ prací. Zde žáci stručně zhodnotili dosavadní koncept úkolů a reagovali na dotazy ze strany zadavatelů (hodnotící komise). Musím ocenit jejich snahu prezentovat své představy veřejně.  Dále pak i někteří celou noc pokračovali, stále bylo co zlepšovat.

Žáci si mohli vyzkoušet, co je to pracovat dle zadání „tady a teď“, co je to pracovat v týmu, kde jsou rozdělené kompetence, každý umí trochu něco jiného, kde se hledá společně ta nejlepší varianta, zvažují se její výhody, nevýhody, výsledek se nakonec ještě také záhy prezentuje, žáci se vyzkoušeli, co je to spoléhat se na vlastní síly, úsudek, znalosti a dovednosti, překonávali i možnou únavu, která se jistě také dostavovala, soutěžilo se v pátek do pozdních večerních hodin a ještě i v sobotu, poděkování zaslouží i rodiče soutěžících žáků za jejich podporu. Toto vše dokázalo zvládnout 9 žáků ze třídy 1MEA - děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

2.družstvo „Rychlí“ se navíc ještě umístilo se svým projektem „S komunikací to jde lépe“ na 3.místě v celkovém hodnocení. A pokud by měli umístění žáci do budoucna zájem, byla jim nabídnuta další možná spolupráce v rámci zvoleného zadání.