To nejlepší z Anglie

Ve dnech 16/4 – 21/4 2023 se 68 žáků školy a 4 pedagogičtí pracovníci zúčastnili exkurze do Anglie. Cílem bylo, aby si žáci procvičili aktivní používání jazyka s rodilými mluvčími a poznali reálie země. Žáci byli ubytováni v anglických rodinách, kde si prakticky procvičili komunikaci v cizím jazyce a poznali životní styl a stravování anglické rodiny.

Na programu byla prohlídka Londýna a blízkého okolí (Tower Bridge, Tower, divadlo Globe, náměstí Trafalgar a Leicester, Westminsterský a Buckinghamský palác, katedrála Sv. Pavla, Greenwich, Millennium Bridge, Windsor Castle, Picadilly Circus, čínská čtvrť Soho, Whitehall). Dále historické město Salisbury s gotickou katedrálou a vystaveným originálem Velké listiny svobod, Stonehenge, bývalé římské lázně ve městě Bath. Následovala podrobná prohlídka univerzitního města Oxford, středověkého hradu Warwick a rodiště W. Shakespeara Stratford upon Avon.

Vlastní průběh zájezdu (cesta do Anglie), byl zpomalen nevolností několika účastníků zájezdu. Situace se za významné pomoci řidičů posléze uklidnila. Poschoďový autobus byl plně obsazen, což bylo pro všechny náročné a pro dlouhé cestování přes noc nevhodné. Zároveň vysoký počet žáků působil problémy v metru i na prohlídkách pamětihodností přesto, že žáci byli příkladně ukáznění, např. na všechny srazy chodili na minutu přesně, respektovali pokyny.

Velmi pomohla i unikátní interaktivní mobilní aplikace cestovní kanceláře pro každého účastníka, ve které byly všeobecné informace a program zájezdu s podrobnými informacemi k pamětihodnostem, důležité kontakty, možnost psaní vlastního deníčku, kvízy, fotosoutěž a další zajímavé aktivity i potřebná věcná sdělení. (Aplikace zůstává žákům v mobilu a mohou ji využívat v různých předmětech i k maturitě). Žáci dostali také náramek s oznámením, že se jedná o účastníka školního zájezdu z Česka od CK PROTRAVEL s telefonním číslem na Help line. Průvodkyně měla k dispozici speciální porty, které vyučujícím usnadnily ovládání velké skupiny při sdělování pokynů. Tyto výborné nápady odlišují zvolenou CK od jiných a považujeme to za originální, prospěšný a vstřícný krok pro ulehčení průběhu exkurze. Spolupráce s touto cestovní kanceláří i s řidiči autobusu byla na výborné úrovni a můžeme ji doporučit i pro další pořádání podobných zájezdů.

Stejně tak považujeme za užitečné použití vestiček s názvem teacher na zádech pro označení vedoucího skupiny žáků, které jsme dostali v muzeu a velmi se to osvědčilo. Navrhujeme zakoupení reflexních vest pro učitele různých budoucích školních exkurzí.

Cíl exkurze byl beze zbytku splněn, žáci si rozvíjeli komunikativní i sociální kompetence, rozšířili si znalosti o historii i současnosti Anglie. Navázali přátelské vztahy mezi sebou, spolupracovali a projevovali vzájemný respekt a ohleduplnost.


Fotoalbum