Studentský podnik na SPŠ elektrotechnické Plzeň

V pátek 19. 5. 2023 proběhl v rámci spolupráce s firmou ŠKODA Group, Škoda Transportation a Škoda Electric již 6. ročník Studentského podniku závěrečných prezentací studentů středních škol.

Akce se uskutečnila v prostorách Střední průmyslové školy elektrotechnické Plzeň a v letošním školním roce se jí poprvé zúčastnili naši studenti oboru Strojírenství Štěpán Klotka a František Legát ze třídy 3STA. Celkem se letos na prezentaci podílelo 19 studentů z pěti různých škol včetně naší (Gymnázium a SOŠ, Plasy, Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Střední škola technická a dopravní, Ostrava – Vítkovice, Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň, Střední průmyslová škola strojnická a SOŠ prof. Švejcara, Plzeň).

Zadané téma k řešení pro letošní školní rok bylo: Návrh řídicího obvodu výkonových stykačů včetně jeho zástavby. V průběhu roku, během zadané práce od výše zmíněných firem se studenti setkávali s reálnou praxí, dostávali reálné úkoly a koordinovali si svůj tým při práci na tématu, které se řešilo. V rámci celé spolupráce získávali informace týkající se mechanické i elektrické části, které využívali ke své práci a závěrečné prezentaci.

Každý ze studentů přistoupili k tomuto řešení svým způsobem a nyní lze konstatovat, že Štěpán Klotka i František Legát splnili svoje zadání velmi úspěšně.

Všichni účastníci daného projektu obdrželi osvědčení i finanční odměnu za absolvování daného programu.