Spolupráce firem na SPŠE Plzeň

V pátek 10. 5. 2024 proběhl v rámci spolupráce firem Škoda Group, Škoda Transportation a Škoda Electric již 7. ročník Studentského podniku závěrečných prezentací studentů středních škol. Akce se uskutečnila v prostorách SPŠE Plzeň. V letošním školním roce se za naši školu zúčastnili studenti třetího ročníku oboru strojírenství (3STB) Adam Muff, David Krajči, Petr Veruněk, Jan Diviš a virtuálně (zvukový záznam s 3D simulací) Jiří Lüftner, který v té době soutěžil v krajském kole SOČ.

Celkem se letos na prezentaci podílelo 12 studentů ze tří škol včetně naší (Gymnázium a SOŠ Plasy, Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň, Střední průmyslová škola strojnická a SOŠ prof. Švejcara Plzeň).

Zadané téma k řešení pro letošní školní rok bylo: Návrh řídící části vozidla pomocí průmyslového PLC se zdrojem, kabeláží, konektory a umístění do boxu.  V průběhu školního roku, během zadané práce od výše zmíněných firem, se studenti setkávali s reálnou praxí, dostávali reálné úkoly a koordinovali si svůj tým při práci na tématu, které se řešilo. V rámci celé spolupráce získávali informace týkající se mechanické i elektrické části, které využívali ke své práci a závěrečné prezentaci.

Každý ze studentů přistoupil k tomuto řešení svým způsobem a nyní lze konstatovat, že všichni zapojení žáci splnili svoje zadání velmi úspěšně.

Všichni účastníci daného projektu obdrželi osvědčení, drobné dárky i malou finanční odměnu za absolvování daného programu.

Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a věříme, že spolupráce na tomto projektu potrvá i v následujícím školním roce.

 Do projektu jsem se přihlásil, protože jsem v něm viděl příležitost pro nové zkušenosti, které využiji v budoucí práci. Po úspěšném dokončení projektu můžu potvrdit, že mi opravdu dal spoustu nových informací a zkušeností. Jestli vám, milí čtenáři, nevadí obětovat přibližně 2 hodiny práce za týden, tak doporučuji se do projektu přihlásit, abyste na trhu práce byli úspěšnější než jiní.

David Krajči 3STB

Jsem velmi rád za účast v tomto projektu ve spolupráci se Škoda Transportation. Mohl jsem si vyzkoušet týmovou spolupráci s mými spolužáky a získat zkušenost ohledně komunikace, plnění úkolů a následné prezentace naší práce. Moc děkuji organizátorům, že jsem se mohl zúčastnit.                             

Petr Veruněk 3STB

Důvod, proč jsem se do projektu přihlásil, byla zvědavost, jak návrh a konstrukce zařízení probíhá, a jak to vlastně celé vzniká. Postupně jsem si mohl udělat obrázek o reálném průběhu konstruování v praxi  a v týmu. To mě bavilo. Zároveň jsem i zjistil, jakým směrem bych rád  v budoucnu pokračoval.  Také jsem zaznamenal zlepšení mé komunikace v rámci naší skupiny. Úplně nejvíce mě bavila finální prezentace naší práce před porotou a dalšími posluchači. Vy, co máte rádi nové věci a máte rádi výzvy, si určitě projekt oblíbíte.

Adam Muff 3STB

 

Důvodem, proč jsem se do projektu přihlásil, byla chuť vytvořit něco navíc, co by mě posunulo dál ve studiu a obohatilo mě o další zkušenosti. Baví mě si hrát s představivostí a realizovat své nápady a vize. Tento projekt mi nechal zcela volnou ruku, co se týče samotné konstrukce.

Jan Diviš, 3STB

                                                  


Fotoalbum