Projekt Mladí tvůrci

V rámci projektu Mladí tvůrci  ve dnech 15. a 19. prosince 2022  třídy 3MS a 3STA navštívily firmu COMTES FHT v Dobřanech (www.comtesfht.cz). Kromě prohlídky žáci pracovali ve skupinách představujících fiktivní firmy. Projekt  byl organizován společností NVIAS (www.nvias.org).

Firma COMTES FHT se zaměřuje na výzkum a zkoušky materiálů, spolupracuje s dalšími firmami,  pro které provádí  výzkumnou a zkušební činnost jejich produktů.  Studenti si nejdříve v doprovodu svých vyučujících Ing. Soukupové, Ing. Škouly, Ing. Steiningera, Mgr. Tomáškové a průvodce prohlédli část firmy. Velmi zajímavé byly prostory 3D tisku kovů, mechanická zkušebna a metalografická laboratoř. Ve druhé části projektu se třídy rozdělily na menší skupiny,  kde každá představovala fiktivní firmu s předmětem podnikání dle  svého vlastního výběru. Každý jednotlivec si zvolil konkrétní pozici a společně každá skupina začala plnit stanovené úkoly od založení fiktivní firmy po vývoj, výrobu, obchod, servis a marketing. Po deseti kolech nastala prezentace jednotlivých firem a jejich výrobků. Na konci programu  zástupce firmy COMTES FHT vyhodnotil práci  jednotlivých týmů, vyzdvihl jejich přednosti a doporučil, co by bylo ještě třeba zlepšit,  což bylo velmi přínosné pro studenty, rozvoj týmové práce i konzultace jednotlivých kroků. Studenti projekt hodnotili jako   cennou  zkušenost pro jejich  budoucí uplatnění na  trhu práce.

 Žáci tříd 3MS, 3STA i  jejich vyučující děkují firmě COMTES FHT  i  společnosti NVIAS za zajímavý a příjemně strávený den.


Fotoalbum

3MS
3MS
3MS
3MS
3MS
3MS
3STA
3STA
3STA
3STA
3STA