On-line přednášky na téma Nedestruktivní zkoušení materiálů

V listopadu a v prosinci (29. a 30. 11. 2021, 6. a 7. 12. 2021) se zúčastnili žáci 1. ročníku oboru Strojírenství (třídy 1STA a 1STB) přednášek na téma Nedestruktivní zkoušení materiálů. Přednášky proběhly on-line přes MS Teams pod vedením paní Ing. Jany Veselé, Ph.D., vědecko-výzkumné pracovnice senior z Centra výzkumu Řež, s.r.o., oddělení Diagnostika a kvalifikace.  

Centrum výzkumu Řež, s.r.o. se zabývá výzkumem, vývojem a inovací v oboru energetika, dále provádí diagnostiku a kvalifikaci materiálů, součástí a komponentů především pro jaderné elektrárny. Přednášející si připravila pro žáky naší školy velmi bohatý a zajímavý program.

Obsahem přednášek byly principy základních metod nedestruktivního zkoušení NDT povrchových a vnitřních vad materiálů – Vizuální kontrola VT, Penetrační zkoušení PT, Magnetická metoda prášková MT, Metoda vířivých proudů ET, Termografie TT, Magnetická paměť materiálu MMM, Radiografické zkoušení RT, Ultrazvukové zkoušení UT, 3D skenování.

Děkujeme výzkumnému centru i paní přednášející a těšíme se na další spolupráci!

A jak hodnotí on-line přednášky Centra výzkumu Řež s.r.o. samotní žáci?

"Přednáška byla zajímavá, téma souviselo se Strojírenskou technologií a paní přednášející mluvila srozumitelně a nahlas.“                                                                                                            

Jan Duchek, 1STB.  

„Mně se přednáška líbila, byla zajímavá, a hlavně byla doplněna fotografiemi z praxe, takže člověk pochopil, jak to vypadá, funguje a jak se s tím pracuje v „realitě“ (praxi). Z přednášek bych si určitě odnesl více, kdybych se jich účastnil za například 2 roky a měl větší „strojírenský všeobecný přehled“, ale téma se hodilo, protože zrovna v předmětu Strojírenská Technologie probíráme nedestruktivní zkoušky, na které byly přednášky zaměřeny.

Jiří Lüftner, 1STB.  

Přednáška, ačkoliv byla mířená spíše pro starší ročníky, mi přišla zajímavá. Kdybych již studoval ve vyšším ročníku, přednášky bych ocenil rozhodně více.“

                                                                                                          Filip Mottl, 1STB.

„Přednáška byla velmi poučná a zajímavá. Všechny zkoušky byly dopodrobna rozebrány a byly dokonce i s obrázky. V přednášce se vyskytovaly odborné termíny, a bylo vidět, že přednášející je opravdový profesionál. Hezky zpracované bylo i povídání o firmě Centrum výzkumu Řež.“

                                                                                              Jakub Steinbauer, 1STB.  

Přednáška o nedestruktivních metodách zkoušení se mi velice líbila. Dozvěděl jsem se o různých metodách zkoušení materiálů a plno zajímavých věcí. I když přednáška probíhala  on-line, užil jsem si ji. Myslím si, že se povedla. Velice děkuji za přednášku.

                                                                                                          Petr Veruněk, 1STB.

„Přednáška byla vzhledem k mým znalostem a mému školnímu ročníku příliš odborná a spoustu pojmů jsem nepochopil, ale byly v ní i části, které mě zaujaly a kterým jsem rozuměl, především několik posledních snímků prezentace ohledně jaderných elektráren.“                                                                                                         

Adam Vlasák, 1STB.  

„Na přednášce se mi líbilo to, že to paní Veselá měla pěkně připravené. Přednáška byla velmi dlouhá.“

                                                                                              David Vodička, 1STB.   

 


Fotoalbum