MechCamp 2021 - Letní škola mechaniky

Ve dnech 30. - 31. srpna 2021 se 4 žáci naší školy z oboru Strojírenství zúčastnili letní školy mechaniky MechCamp. Pořadatelem již 4. ročníku MechCampu je tradičně katedra mechaniky na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

Letní škola mechaniky je speciálně určená právě pro žáky středních škol, které baví matematika a fyzika a kteří se chtějí dozvědět mnoho nových informací a poznatků z oblasti mechaniky a jejích podoborů, např. o moderních materiálech, dynamice vozidel nebo biomechanice. Letošní ročník Letní školy mechaniky žákům připravil velmi bohatý program:

  • 30.8. - Výpočet dráhy družice v programu Excel, Kompozitní materiály,
  • 31.8. - Mechanické systémy se třením – modelování, experimenty, ukázky komplexních úloh.

Děkujeme všem účastníkům, přednášejícím i organizátorům a těšíme se zase za rok na další ročník Letní školy mechaniky!

A jak hodnotí dvoudenní MechCamp samotní žáci?

"Letní škola mechaniky se mi moc líbila. Z důvodu toho, že jsme absolvovali na střední škole pouze první ročník, byly pro nás některé výpočty poměrně složité, např. vektory. Využili jsme ovšem znalosti z fyziky, matematiky, strojírenské technologie a mechaniky. Nejprve jsme počítali příklad, poté jsme si povídali o materiálech. Na závěr MechCampu jsme si povídali o jaderné energetice a tření, které jsme počítali i prakticky ověřovali.“

Eva Porubčanová, 2STA. 


Fotoalbum