Jazykový kurz angličtiny

Ve dnech 13.-17.9.2021 jsme se my, humanisté z 2.E, účastnili jazykového kurzu. Kvůli koronavirovým opatřením celý kurz probíhal v Plzni, ale i přes toto omezení jsme si kurz velmi užili.

První den kurzu obnášel hledání památek pomocí mapy a posléze získávání informací o každé památce. Druhý den jsme navštívili galerii Masné krámy a jejich výstavu s názvem AVIATIKA. Byli jsme provázeni celou výstavou, při které jsme si prohlédli obrazy týkající se létání. Dále nám program zpestřila naše spolužačka Eliška Jáchimová hudebním okénkem, hrou na klavír, a nakonec jsme si nakreslili každý svůj plakát nesoucí název této výstavy. Ve středu jsme zůstali v zázemí školy, abychom zpracovali naše projekty o významných památkách Plzně. Ve čtvrtek jsme absolvovali prohlídku plzeňského pivovaru a poté prohlídku Pivovarského muzea. Dozvěděli jsme se, jak se vaří pivo, a jak funguje takový pivovar. Poslední den jsme odprezentovali naše projekty a úspěšně zakončili kurz slavnostním obědem v restauraci U Švejka. Tímto bychom chtěli poděkovat vedoucí exkurze Heleně Křivohlavé a dozoru Štěpánce Hrabákové. Mockrát děkujeme.


Fotoalbum