Jazykově-pedagogicko-ekologický kurz

Od 9. do 13. října se třída 2PLH zúčastnila pedagogického kurzu s jazykovým zaměřením, který se konal na kozí farmě v Chodovské Huti poblíž Mariánských Lázní. Byli jsme ubytováni ve staré škole, ze které je dnes penzion Škola ráj.

Naším pedagogickým dozorem byly paní učitelky Hrabáková a Benešová. Celý týden byl plně zorganizovaný, takže na nudu nezbýval čas. Samotný kurz nebyl pouze o výuce, ale například jako bonus si všichni žáci mohli vyzkoušet třeba dojení koz.

Dnem příjezdu na kurz bylo pondělí. Měli jsme sraz na Hlavním nádraží v Plzni, odkud jsme se dopravili vlakem do Mariánských Lázní. Lokální doprava nás přiblížila k cíli. Po prvním obědě jsme se všichni sešli ve společenské místnosti, s hezkým krbem, kde jsme s paní učitelkou Benešovou meditovali.

Úterní dopoledne jsme strávili výukou jazyků. Odpoledne nás paní hostitelka provedla po areálu, řekla nám něco o chodu farmy a měli jsme možnost vytvořit Land Art. Ukázala nám také roztomilé králíčky, psy a kozy. Následně jsme z kozího mléka vyráběli sýr, který byl moc dobrý. Před večeří jsme se vydali na malou procházku k památnému stromu.

Na středu jsme si naplánovali procházku na Cech sv. Víta, bývalé vojenské cvičiště. Všichni jsme s velkou radostí vyrazili do přírody. Šli jsme přes les, až jsme asi po cca 5 km dorazili do cíle. Ocitli jsme se v divočině. Ležel tam rybník, okolo stály stromy a polorozpadlý altánek s malou lavičkou. Na místě se nesměly chytat ryby a na souši žili jen komáři. Ani oheň jsme nemohli rozdělat, jelikož dřevo bylo mokré od deště a ranní rosy. Byli jsme odkázáni na jezení kůry ze stromů a pití vody z rybníka…

Ne, dělám si srandu. Asi po půl hodině dorazili naši hostitelé se dřevem a surovinami na buřtguláš. Vaření v přírodě tak mohlo začít! Nakrájeli jsme suroviny a začali jsme vařit. U rybníku bylo ticho a klid, takže se tam dalo úžasně relaxovat. Po jídle jsme se přesunuli do vsi Tři Sekery, kde jsme navštívili přírodní zahradu. Objevovali jsme vodní hmyz v jezírku, trhali BIO jablka a měli jsme možnost nahlédnout do muzea přírodnin.

Celý týden jsme trénovali, respektive zkoušeli, divadlo "The very hungry caterpillar", jelikož jsme byli s paní ředitelkou MŠ a ZŠ Tři Sekery Mgr. Zahálkovou domluveni na zorganizování školního divadelního představení.

Samotné vystoupení pro děti 2. a 3. ročníku nemělo pouze funkci zábavně-relaxační, ale díky samotnému příběhu jsme děti naučily anglickou slovní zásobu zaměřenou na jídlo, dny v týdnu a vývoj motýla. Divadelní představení zahrnovalo i písničku, kterou jsme si pro žáky připravili, opět v angličtině. Obojí děti moc bavilo, a tak si poté s námi vyrobili housenku, respektive ozdobu na tužku ve tvaru housenky. Vyzkoušeli jsme si zde malou pedagogickou praxi. Možná, že někteří z nás se vrátí na tuto základní školu i v době skutečných praxí – ta možnost tady totiž je. Paní ředitelka Mgr. Zahálková, shrnula naši návštěvu těmito slovy: „…bylo nám ctí, že jste si vybrali právě naši školu. Vaši studenti byli skvělí. Naši žáci na ně budou rádi vzpomínat. Přejeme vám všem hodně pracovních i studijních úspěchů. Rádi se s vámi setkáme i někdy příště.Po našem prvním pedagogickém vystoupení jsme měli odpoledne opět výuku jazyků, poté jsme si udělali feedback celého týdne a dostali jsme certifikát a malou odměnu za absolvování kurzu.

Poslední ráno se nesl v duchu balení, uklízení a cestování ze Tří Seker do Plzně.

Jediné negativum, na kterém se žáci shodli, byla zima na pokojích, ale teplé oblečení vše zachránilo.


Fotoalbum