Exkurze výrobního závodu Gühring s.r.o.

V pátek 15. března 2024 se žáci třídy 4STA zúčastnili exkurze do výše jmenovaného výrobního závodu, který sídlí v obci Líně-Sulkov a je součástí německého koncernu Gühring  KG.

Tato společnost patří mezi světové lídry v oblasti produkce řezných nástrojů a upínačů pro průmyslové obrábění. Ve společnosti se nachází 4 hlavní výrobní divize:  divize řezných nástrojů, divize služeb, divize správy měřidel zahrnující kontrolu a kalibraci a  divize montáže strojů CNC. Firma se též věnuje vývoji i  výzkumu a pořádá technická i odborná školení.

Naše poděkování patří  hlavně panu Robertovi Koubovi z projektového oddělení, který nás celou exkurzí provázel. Velmi zajímavě studentům představil nejen firmu a její činnost, ale také odborně přiblížil  i ukázal výrobu  nástrojů, ale i  jednotlivé výrobní procesy. V teoretické části exkurze byly některé prezentace vedeny  i v anglickém jazyce, což naši studenti velmi ocenili.


Fotoalbum