Exkurze ve firmě Konplan

Dne 20. června 2022 se žáci naší školy zúčastnili exkurze ve firmě Konplan s.r.o. (konkrétně třídy 3STB – 3. ročník oboru Strojírenství a 3MS – 3. ročník oboru Mechanik seřizovač). Firma Konplan s.r.o. se zabývá nápojovým průmyslem, strojní konstrukcí, elektro projektováním a SW solutions, vývojem SW a dále administrativním engineeringem.

Exkurze proběhla pod vedením jednotlivých zástupců firmy. Prezentující si připravili pro žáky naší školy velmi bohatý a zajímavý program a malé pohoštění.

Zástupci oddělení HR oficiálně zahájili exkurzi a seznámili žáky s historií, zaměřením, stabilitou, firemní kulturou a uplatněním. Jednotliví prezentující z oddělení elektro, oddělení konstrukce a vývoje SW, oddělení strojní konstrukce a oddělení Administrative engineering informovali a seznámili žáky s hlavními činnostmi svých skupin. Exkurze byla zakončena velmi zajímavou hodinovou prohlídkou celé budovy, při které nás osobně provázel vedoucí oddělení strojírenské konstrukce.    

Administrativní budova firmy Konplan byla vyhlášena Stavbou roku 2020 a je novou dominantou v Plzni na Borských polích. Klasický trojtakt s vnitřním jádrem a pracovišti po obvodě má unikátní fasádu. Jde o perforované lamely, které jsou natočené proti slunci. Přísný kovový rastr narušují zelené ostrovy. Obří květináče mají potenciál pro vysokou zeleň. Tyto zelené oázy mají také vazbu na řešení interiéru. Právě okolo nich se soustřeďují odpočinkové zóny na jednotlivých podlažích. Celkově je architektura budovy odlehčena zaoblenými prvky recepce a jídelny. Hra s kontrastem materiálu a jejich tvarů je pro tuto budovu typickou, stejně jako hledání individuálního řešení jednotlivých prvků. Součástí návrhu bylo také parkoviště, které se esteticky uplatňuje a pracuje se zadržováním dešťové vody.   

Firma Konplan také nabídla našim žákům možnost spolupráce ve formě práce na plný nebo částečný úvazek, praxe, brigády, stipendia a konzultace odborných prací.

Děkujeme firmě Konplan s.r.o. i všem prezentujícím a těšíme se na další spolupráci!


Fotoalbum