Exkurze v rámci oboru vzdělání Sociální činnost

V únoru a březnu navštívili žáci a žákyně druhých ročníků oboru Sociální činnost několik zařízení, které úzce souvisejí s jejich oborem vzdělání.

V únoru absolvovali studenti obou tříd (2SCA, 2SCB) exkurzi v ZŠ a MŠ pro děti se zrakovým postižením a vadami řeči.

Žačky ze třídy 2SCA si pro děti docházející do mateřské školy připravily několik volnočasových aktivit – na procvičení paměti pexeso, na rozvoj kreativity a jemné motoriky výrobu zvířátek na špejli a na podporu hrubé motoriky a vyventilování energie pohybovou hru s židličkami a opičí dráhu.

Žáci a žákyně ze 2SCB pro změnu navštívili základní školu. V první části exkurze se studentům naší školy věnovaly místní paní učitelky, za jejichž pomoci a podpory si studenti a studentky mohli vyzkoušet různé učební pomůcky pro děti - psaní na stroji pro nevidomé, chození se slepeckou holí nebo kreslení obrázků pomocí rydla do speciální folie. Dále si mohli prohlédnout zajímavé učebnice psané Braillovo písmem. Poté následovaly aktivity, připravené našimi studenty, určené pro děti od první do šesté třídy. Aktivity byly převážně zaměřené na rozvoj slovní zásoby, procvičení paměti a jemné motoriky.   

V březnu se exkurze odehrály v zařízeních určených pro osoby se zdravotním postižením. Třída 2SCA navštívila denní stacionář Jitřenka a třída 2SCB denní stacionář Človíček.

Studentky ze 2SCA si pro klienty zařízení připravily čtyři aktivity na rozvoj jemné motoriky a pozornosti – vybarvování mandal, výrobu velikonočních přáníček, doplňování slov do písňových textů a skládání origami.

Žáci a žákyně ze třídy 2SCB měli pro klienty stacionáře Človíček připraveny rovněž volnočasové aktivity – malování na kameny, vyrábění z papíru a popis obrázků.

Při následném hodnocení všech výše uvedených akcí, došlo mezi žáky a žačkami ke shodě ohledně přínosu exkurzí – zejména z hlediska možnosti strávení společného času s klienty daných zařízení a získání přínosných zkušeností s danými cílovými skupinami (děti, osoby se zdravotním postižením). Studenti rovněž ocenili i to, že měli možnost hovořit o specifikách práce v jednotlivých zařízeních s jejich zaměstnanci a zaměstnankyněmi. Za tuto podporu a možnost zpětné vazby velmi děkujeme.

Za organizační týmy třídy 2SCA – Marie Uzlová, Nikola Brejchová

Za organizační týmy třídy 2SCB – Světlana Norková, Martin Kubát


Fotoalbum