Exkurze oboru vzdělávání Sociální činnost

V uplynulých týdnech absolvovali studenti druhých ročníků oboru Sociální činnost několik exkurzí v rámci předmětu Organizace volného času.

Žáci ze třídy 2SCA zamířili do denního stacionáře Človíček a do MŠ pro zrakově postižené a vady řeči. Exkurze se třídou 2SCB proběhly ve speciální ZŠ, v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) Nováček a v ZŠ pro zrakově postižené a vady řeči.

V MŠ pro zrakově postižené a vady řeči studenti 2SCA realizovali pro děti z MŠ následující činnosti – říkanky spojené s pohybem rukou, opičí dráhu, pexeso a výtvarné tvoření.  Prostřednictvím těchto aktivit byla posilována pozornost, paměť, rozvoj řeči, hrubá a jemná motorika. Značným přínosem exkurze byla následná diskuze se zástupkyní ředitelky paní Kaprovou, která velmi ochotně odpovídala na všechny dotazy studentů.

Pro uživatele denního stacionáře Človíček si studenti třídy 2SCA připravili aktivity na rozvíjení pozornosti, paměti a jemné motoriky. Konkrétně se jednalo o poznávání písňových textů, hádání druhů koření a hraní rozličných stolních her. Vedoucí zařízení pan Pavlík studenty následně provedl po celém zařízení. V závěru exkurze měli studenti možnost klást dotazy týkající se chodu zařízení.

Pro děti ze ZŠ pro zrakově postižené a vady řeči si studenti 2SCB připravili na příklad vybarvování mandal nebo hádání předmětů za pomoci hmatu – pro rozvoj kognitivních dovedností a jemné motoriky. Vedle přímého kontaktu s dětmi ze ZŠ byly pro studenty 2SCB velmi přínosné i informace od paní Arazimové, která velmi poutavě povídala o své práci v ZŠ. Žáci SOŠ si také mohli vyzkoušet různé kompenzační pomůcky – např. chůzi se slepeckou holí nebo psaní na stroji pro nevidomé. 

Třída 2SCB se v rámci exkurze ve speciální ZŠ a v zařízení Nováček nejprve zúčastnila velmi vydařeného představení, které děti z DOZP dlouhé měsíce trénovaly. Dále přišlo na řadu provádění aktivit, které si studenti z 2SCB pro děti připravili – pro zlepšení jemné motoriky a uvolnění mysli omalovánky, pro procvičení paměti a pozornosti pexeso, pro rozvoj jemné motoriky a paměti hádání předmětů se zavřenýma očima. Děti plnily aktivity dle svých individuálních možností a naši studenti jim byli celou dobu při plnění aktivit k dispozici s případnou dopomocí.  Posledním bodem programu byla prohlídka zařízení s vedoucí DOZP paní Kotrbatou. Pro některé studenty byla tato část exkurze emočně náročná, ale též velice užitečná s ohledem na zaměření studovaného oboru. 

V případě všech exkurzí se studenti shodli na jejich pozitivním přínosu s ohledem na studovaný obor a ocenili čas, který jim pracovníci jednotlivých zařízení věnovali.


Fotoalbum