Exkurze oboru vzdělání Pedagogické lyceum – tělesná výchova

Žáci a žákyně ze třídy 2PLT v uplynulých týdnech opět realizovali volnočasové aktivity pro děti z prvního stupně ZŠ. Studenti tentokráte zamířili na Boleveckou základní školu a pro velký úspěch opět i na 31. základní školu.

V Bolevecké základní škole si studenti 2PLT pro žáky čtvrtých tříd připravili čtyři aktivity. První aktivitou byla „Pantomima“, při které děti rozvíjely svoji soustředěnost a improvizační schopnosti. Druhou aktivitou byla „Štafeta“, která byla zaměřená hlavně na rozvoj pozornosti. Na zlepšení logického myšlení zábavnou formou byla uskutečněna hra s názvem „Zámky“. Jako poslední byla pro děti připravena „Opičí dráha“, která posílila rozvoj pohybových schopností, rovnováhu a rychlost.

Opičí dráha byla realizována i na následné exkurzi v 31. základní škole. Vyjma této aktivity měli studenti 2PLT pro děti ze základní školy připraveny i další činnosti. Při hře „Na molekuly", si děti rozvíjely komunikační schopnosti, soustředění a hbitost. Aktivita s názvem „Běhací piškvorky“ posílila převážně týmovou spolupráci a hra „Moje bačkůrky“ rozvíjela psychomotorické dovednosti.

Při závěrečném zhodnocení se studenti třídy 2PLT shodli na přínosu obou exkurzí zejména z důvodu získání praktických zkušeností ve vedení aktivit s větším počtem účastníků.


Fotoalbum