Exkurze oboru vzdělání Pedagogické lyceum – tělesná výchova

28. listopadu absolvovali studenti třídy 2PLT exkurzi v 31. základní škole v Plzni pro děti prvního stupně. Žáci si pro děti připravili několik sportovních a pohybových aktivit – na rozvoj obratnosti, rychlosti a rovnováhy „OPIČÍ DRÁHU“, na rozvíjení paměti zábavnou formou a rozvíjení komunikačních schopností hru s názvem „ŽIVÉ PEXESO“ a na zlepšení soustředěnosti, paměti a spolupráce v kolektivu pohybovou hru „TICHÁ POŠTA“.

Při následném hodnocení všech výše uvedených aktivit došlo mezi žáky a žačkami ke shodě ohledně přínosu exkurze – zejména z hlediska možnosti strávení společného času s žáky daného zařízení a získání přínosných zkušeností s danou cílovou skupinou (děti). Studenti rovněž ocenili i zpětnou vazbu základní školy. Za veškerou podporu a možnost realizace velmi děkujeme.