Exkurze do Jaderné elektrárny Temelín

Ve středu 25. ledna třídy 3STA a 3STB navštívily v doprovodu svých třídních učitelů Ing. Dalibora Vojty a Mgr. Ivety Tomáškové Jadernou elektrárnu Temelín. Pro mnohé studenty byla návštěva JETE první zkušeností s touto technologií.

V úvodní části žáci vyslechli v prostorách infocentra na zámečku Vysoký Hrádek zajímavou přednášku o historii jaderné elektrárny, současnosti a budoucích vizích této instituce. Poté se žáci rozdělili do menších skupin a postupně absolvovali prohlídku vnitřních prostor elektrárny a trenažeru. Nejzajímavějším momentem této exkurze byla virtuální prohlídka prostor elektrárny v kinosále informačního centra. Do reálných prostorů mají vstup jen ti nepovolanější experti.

Po nasazení brýlí  s virtuální realitou  Vás  průvodce  detailně provede prohlídkou reaktoru přímo v reaktorovém sálu, kde Vám vysvětlí podrobnosti nukleárního štěpení, kde a jak se bere jaderné palivo a co se s ním děje v elektrárně. Dále Vás nechá nahlédnout do skladu použitého paliva, strojovny, na velín i do prostoru chladící věže. Zážitky z virtuální prohlídky můžete nechat doznít při prohlídce jedné z interaktivních expozic.


Fotoalbum