Exkurze do firmy Streicher

Zajímavou exkurzi do firmy Streicher v německém Deggendorfu podnikli žáci tříd 2ME a 2STB ve čtvrtek 8. 12. 2022. V areálu firmy Streicher byli nejprve seznámeni s historií i současností firmy a poté následovala prohlídka výrobních hal firmy.

Žáciměli možnost skloubit teoretické znalosti z oblasti strojírenství a mechatroniky s praxí, zároveň uplatnili své jazykové dovednosti anglického jazyka, zejména odbornou slovní zásobu, když s pracovníky firmy diskutovali o představované výrobě.

Exkurzi pak žáci zakončili prohlídkou vánočně vyzdobeného centra Deggendorfu.

Celá akce byla příjemným spojením teoretické a praktické odborné výuky s jazykovým vzděláváním.