EduDEN na Západočeské univerzitě v Plzni

Dne 22. 11. se žáci 4. E zúčastnili akce EduDEN pořádané Západočeskou univerzitou v Plzni. Jednalo se o možnost setkat se s některými pedagogy, studenty, či seznámit se blíže s obory Pedagogické fakulty.

Již od 10:00 h na návštěvníky čekal různorodý program, počínaje informačními prezentacemi o studiu na jednotlivých katedrách, přes ukázku pokusů, až po modelování do hudby na katedře Výtvarné výchovy. Případným zájemcům byl umožněn volný pohyb po třech fakultních budovách. Konkrétně v ulicích Veleslavínova, Klatovská třída a Chodské náměstí.

Kolem půl dvanácté a druhé hodiny proběhly dva EduMEETINGy, kde byly představeny základní informace o studiu. Dále byla pro případné zájemce připravena lehká svačinka a soutěž, které se mohl zúčastnit kdokoliv, kdo vlastnil chytrý telefon se čtečkou QR kódů a disponoval znalostmi z všeobecného přehledu. K zapojení stačilo navštívit co nejvíce kateder,  nalézt tam plakát s kódem, následně naskenovat kód a zodpovědět otázku. U nás se pěti spolužákům podařilo umístit a získat nějakou cenu v podobě upomínkových předmětů s logem ZČU.

Snad jediným problémem, se kterým se mohli návštěvníci potkat, bylo horší značení, kudy se dostat do budovy na Chodském náměstí. Nás  to ovšem neodradilo a velmi oceňujeme ochotu  současných vysokoškoláků pomoci potencionálním uchazečům o studium.

Prožili jsme zajímavý den a získali jsme určitou představu, jak by mohla po maturitě vypadat naše budoucnost, pokud se rozhodneme pokračovat ve studiu v Plzni na fakultě pedagogické.