Druhé místo v anglické soutěži

Dne 31. 3. proběhlo v kampusu Západočeské univerzity v Plzni finále krajské on-line soutěže v porozumění anglickému odbornému textu Kontext. Z našich žáků se nejlépe vedlo Aleně Voříškové, která obsadila krásné 2. místo. Gratulujeme!

Kromě Aleny reprezentovali naši školu Matouš Slavotínek, Tomáš Nádraský a Aleš Lokvenc. Všichni soutěžící nejprve řešili on-line test, na jehož základě bylo vybráno pět respektive 6 postoupivších, kteří předstoupili před komisi do posledního, ústního kola.