Den s praxí na SOŠ II. aneb žáci žákům

Již 2. ročník akce Den s praxí na SOŠ se uskutečnil tento čtvrtek 20. června 2024 na naší škole. Myšlenka byla zcela prostá, žáci 2. a 3. ročníků připravili pro své mladší kolegy a kolegyně pestrý program. Během dvou vyučovacích hodin sdíleli své prezentace, předávali své zkušenosti a poznatky, představovali své výstupy z praxe v podobě portfolií, deníků a hodnocení – toto vše v kontextu povinných souvislých praxí, které vykonali.

Velké poděkování tak patří zejména žákům (v abecedním pořadí????) 3.PL, 3.SCA, 3.SCB, 3.VS a také žákům druhého ročníku 2.PLH a 2.PLT, kteří svou aktivní účastí, skvělým přístupem a schopností sdílet své dosavadní zkušenosti z odborné praxe pomohli budoucím žákům 2. ročníku nalézt odpovědi na otázky typu: Co nás příští rok čeká na praxi? Jak vybrat vhodného poskytovatele? Mám se něčeho obávat?

Doufáme, že i následující ročník této akce se bude odehrávat ve stejné profi-přátelské atmosféře.


Fotoalbum