Den na strojní průmyslovce 21. 6. 2023

Ve středu 21. 6. 2023 se na naší škole uskutečnil „Den na strojní průmyslovce“. Jde o již tradiční akci, určenou žákům 1. ZŠ, 2. ZŠ, 31. ZŠ, 34. ZŠ a 17. ZŠ. Žáci přišli k nám na školu a během dopoledne se seznámili s obory, které u nás mohou studovat a poznali některá pracoviště.

Po krátkém úvodu byli žáci rozděleni do skupin a rozešli se po naší škole, aby si prohlédli jednotlivé ukázky. Viděli například laboratoře školy, které byly vybaveny v rámci evropského projektu. Mohli zde vidět řízení otáček asynchronního motoru průmyslovou sběrnicí PROFIBUS. Dále byl žákům představen elektropneumatický manipulátor. Je to třídící automat, který byl vyroben v rámci Středoškolské odborné činnosti. Součástky na něj si žáci obstarali jako alternativy těch originálních, např. motor použili ze stěračů nákladního auta, čímž snížili výrobní náklady na minimum. Dále žáci viděli robot KUKA, který byl zakoupen do školních laboratoří. Je součástí výrobní linky, kterou tvoří dopravník + robot + CNC soustruh. Zhlédli i ukázky pneumatických a elektropneumatických obvodů v rámci výuky automatizace. Žáci ZŠ si prohlédli i práce žáků naší školy, jako například jeřábový robot, solární panel, který se sám natáčí za sluncem, vrtací zařízení, model inteligentního domu, pohybovou jednotku a další.

Žáky zaujal i 3D tisk, kde získali představu o souvislosti teorie s praxí.

Následné ukázky žákům přiblížily PROGRAM AutoCAD Mechanical, tedy „náhradu kreslení tužkou na papír na prkně“ a parametrický modelář INVENTOR. Dále se seznámili s objektovým programováním se 2 miniaplikacemi, kde si vše mohli žáci sami vyzkoušet.

Do akce se zapojila se svými ukázkami i Fakulta strojní Západočeské univerzity v Plzni.

Pro ukázky svařování nám na tuto akci zapůjčila firma Fronius simulátor svařování.

Žáci ZŠ, které neoslovily technické obory, směřovali na prezentaci humanitních oborů, které se také na SPŠ strojnické a SOŠ prof. Švejcara vyučují. Prostřednictvím prezentací a videí jim byl představen obor Pedagogické lyceum, žáci se seznámili nejen s jeho náplní, ale také s řadou dalších aktivit, které tento obor nabízí. Obor Veřejnosprávní činnost žáky upoutal nejenom svojí prezentací, ale také soutěží v aplikací Kahoot, ve které si žáci mohli ověřit právě nabyté znalosti o oboru i naší škole. Nejvíce je pak zaujala aktivita, kdy se stali kriminalisty, kteří řeší vraždu. Žákyně oboru Sociální činnost ho prezentovaly praktickými ukázkami péče o klienta (polohování, přesuny), předvedením hygieny a podávání stravy a péčí o kojence. Jistě zaujaly i ukázky zdravotní tělesné výchovy. V rámci představení předmětu organizace volného času si žáci vyrobili přívěsky na klíče, které budou památkou na návštěvu naší školy.

Tuto akci pořádá naše škola každoročně. Pomáhá žákům základních škol udělat si představu o tom, čemu se na naší škole mohou naučit a zda by je některý z našich oborů zaujal natolik, že by jej chtěli studovat.

Akce je velmi náročná na přípravu, proto děkujeme všem, kteří se na ní podíleli.


Fotoalbum