Charitativní akce spojené s výukou

Ve dnech 5. - 8. 12. se v naší škole uskutečnila předvánoční dobročinná sbírka, jejíž výtěžek byl určen Nadaci pro transplantace kostní dřeně. Organizace sbírky byla svěřena do rukou třídy 2SCB.  Dne 15.12 2022 se uskutečnila vánoční prodejní výstava, na které si studenti a učitelé mohli koupit krásné výrobky vytvořené klienty ze stacionáře Človíček. 

Spolupráce naší školy s Nadací pro transplantace kostní dřeně – finanční sbírka, blok přednášek pro studenty 

O pořádání sbírky jsme studenty školy informovali prostřednictvím informačních plakátů, které jsme umístili po škole. Každý, kdo se rozhodl přispět, od nás dostal informační brožuru o darování kostní dřeně.   

Celkem se nám podařilo za čtyři dny konání sbírkové akce vybrat neuvěřitelných 15 700 Kč. Finanční obnos bude použit na odběry kostní dřeně. Všem studentům i učitelům, kteří se do finanční sbírky zapojili, bychom touto cestou chtěli poděkovat, že přispěli na takto prospěšnou záležitost. 

Následně se v pátek 9. 12. uskutečnily dvě dvouhodinové přednášky zaměřené na darování krve a na darování kostní dřeně. O této problematice přednášely pracovnice fakultní nemocnice v Plzni.  Probrány byly mimo jiné i možnosti darování kostní dřeně, celý průběh transplantace i popis registru dárců. Rovněž bylo hovořeno o příbězích lidí, kteří se rozhodli kostní dřeň darovat. Se svým dojemným příběhem se nám svěřil Petr Pinker – jeden z dárců kostní dřeně, který svým rozhodnutím darovat zachránil před třemi lety lidský život. 

 Přednášek se účastnili žáci 4. ročníků, kteří se po jejím skončení mohli sami přihlásit do registru dárců. Několik studentek tak i rovnou učinilo. 

Domníváme se, že nejenom za sebe, ale i za celou naši třídu můžeme říci, že nám bylo ctí podílet se na takto prospěšné akci, která doufáme, přispěla k šíření osvěty o potřebě darování kostní dřeně a krve. 

Za třídu 2SCB členové organizačního týmu: Dorota Fenclová, Valerie Kapounová, Kateřina Laštovková, Vít Mahdalík, Oliberiusová Denisa, Valerie Turečková.

Vánoční prodejní výstava ve spolupráci se stacionářem Človíček 

Prodejní výstavu organizovala třída 2SCA ve spolupráci se zaměstnanci a klienty daného zařízení. Za prodané výrobky se podařilo utržit 8 620 korun. Vybrané peníze budou použity k další podpoře výtvarných aktivit klientů stacionáře. Všem, kteří si výrobky zakoupili, bychom chtěli velmi poděkovat. 

Vyjma samotné prodejní výstavy měly studentky pro klienty stacionáře připravené různé volnočasové aktivity. Jednou z aktivit bylo zdobení perníčků. Další z aktivit bylo vyrábění šperků. Lidé ze Človíčka si zde mohli vyrobit šperky pomocí drátku a korálků, například náramek nebo přívěšek na klíče. Třetí aktivita bylo vyrábění přáníček. Klienti si mohli ozdobit přáníčko a napsat do něj nějaký vzkaz Poslední aktivita bylo vystřihování vloček. Klienti si z papíru vystřihovali vločky, které mohou následně posloužit třeba k výzdobě oken stacionáře Človíček. V pozadí hrály vánoční koledy nebo jiné písničky. Pouštění písniček se ujal jeden z klientů zařízení.  

Se všemi aktivitami pomáhaly studentky 2SCA.  

Studentky a klienti stacionáře si následně také společně zacvičili v naší školní tělocvičně. Z možnosti sportovního vyžití byli lidé ze Človíčka velmi nadšeni. 

Domníváme se, že za celou naši třídu můžeme uvést, že si celou akci užili jak klienti, tak také všechny studentky ze třídy 2SCA.  

Ještě jednou bychom za organizační tým chtěli poděkovat všem, kteří nákupem výrobků přispěli k podpoře volnočasových aktivit klientů stacionáře Človíček. 

Za třídu 2SCA členové organizačního týmu – Barbora Benešová, Natálie Bláhová, Nella Bradová, Kristýna Dvořáková, Šárka Filipová, Zuzana Kuchariková.


Fotoalbum

Nadace
Nadace
Nadace
Výstava
Výstava