Celostátní přehlídka SOČ 2023

Vítěz krajského kola Středoškolské odborné činnosti v oboru Strojírenství, hutnictví a doprava Jiří Lüftner ze třídy 2STB velmi dobře reprezentoval školu na celostátní přehlídce. Ocenění sice nezískal, ale na svůj výkon může být hrdý.

Jiří v sobotu 17. 6. předvedl velmi kvalitní prezentaci své práce na téma Parní strojovna pro pohon modelu parolodi a pohotově a konkrétně dokázal reagovat na otázky porotců. Většina oceněných prací má v pozadí spolupráci s univerzitami, výzkumnými ústavy, dokonce s akademií věd, kdežto Jiří je "selfmademan", celý projekt dokázal sám vymyslet, vyrobit, odborně popsat a prakticky vyzkoušet. Má velký potenciál do budoucna, protože končí teprve 2. ročník.