V souborech ke stažení:

Zadání pro písemnou práci profilové části maturitní zkoušky z CJL.

Kritéria hodnocení písemné práce z CJL.

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z CJL.

Písemná práce z cizího jazyka.

Kritéria hodnocení profilové zkoušky z cizího jazyka.